Čestná legie C.E.N.S.

Čestná legie C.E.N.S.

Čestná legie C.E.N.S. členěná do tří kohort (Francie a její spojenci; protifrancouzské koalice; civilisté), založená v prosinci 2006, má dnes 35 členů, z toho tři důstojníky. Čestná legie C.E.N.S. je vyznamenáním re-enactmentu, jež se formou blíží druhému typu hvězdy z roku 1806, a může proto být nesena na rekonstruované uniformě.

3. kohorta

V sobotu 11. července 2009 byli čestnou legií C.E.N.S. na modré stuze vyznamenáni pánové Marian Keremidský, místostarosta Znojma, a Jaroslav Jenšovský, starosta Dobšic, za mimořádnou podporu a skvělou spolupráci při pořádání 200. výročí bitvy u Znojma.

Nominace Čestné legie C.E.N.S. ze 30. listopadu 2008

30. listopadu 2008 bylo v rámci akce Austerlitz 2008, po pietním aktu na Mohyle míru, čestnou legií C.E.N.S. vyznamenáno šest osobností.

První vyznamenaný ve 3. kohortě Čestné legie CENS

V sobotu 16. srpna 2008 byl na zámku ve Slavkově u Brna vyznamenán Čestnou legií C.E.N.S. s modrou stuhou pan Milan Venclík, první náměstek Jihomoravského kraje.