Ostatní zprávy

Prohlášení sdružení příznivců vojenské historie Brno – 57éme

Prohlášení, kterým se SPVH Brno - 57ème, 57. pluk řadové pěchoty, distancuje od iniciativy SHŠ Páni z Kolína.

Vojenský špitál v Bystřici pod Hostýnem

16.7.2011 uspořádala Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty ve spolupráci s Klubem vojenské historie franc. Císařství Bystřice p/h a městem Bystřice p/H. akci připomínající existenci vojenského špitálu v tomto městě po bitvě u Slavkova, kde zemřelo na přelomu let 1805 a 1806 148 rakouských a ruských vojáků a 60 civilistů.

61. pěší pluk „ci-devant Vermandois“

Dva vojáci rekonstruovaného 57. pluku řadové pěchoty, jedné z francouzských jednotek Středoevropské napoleonské společnosti, doplnili svou výstroj o mimořádně zajímavé uniformy.

44e Bataillon de flotille

Nová členská jednotka Středoevropské napoleonské společnosti, 44. batalion flotily, založila své webové stránky.

Vojensko-historický klub Apšeron

Vojensko-historický klub Apšeron věnující se re-enactmentu ruského Apšeronského mušketýrského pluku, tradiční účastník vzpomíkových akcí na bitvu u Slavkova, spustil své nové internetové stránky, na nichž se hodlá věnovat ruské vojenské historii revolučních a napoleonských válek.

Nová členská jednotka C.E.N.S.

Na schůzi velitelů jednotek Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S.) konané na Staré poště 24. ledna 2009 byl do francouzské armá...

Départ du grenadier

V sobotu 9. srpna zemřel za tragických okolností Radek Suchomel, granátník 18. pluku řadové pěchoty. Vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast...

Honneur au brave

Minulý týden nenadále zemřel člen KVH Gardekorps, tirailleur-grenadier Jaroslav Kovanda. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem jeho blízkým.

Nové členské jednotky C.E.N.S.

2. pluk pěchoty Velkovévodství varšavského a 5. pluk švališerů-kopiníků se staly jednomyslným rozhodnutím velitelů třinácti dosavadních francouzských jednotek CENS členy Středoevropské napoleonské společnosti.

Naučné stezky kopírují tažení vojsk

Na bojišti u Hradce Králové otevřeli připravují novou naučnou stezku.