Evropa v letech 1789-1821

Bitva u Chlumce a Přestanova aneb kdo za to mohl? (1)

Blížící se 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova, mě přimělo vrátit se k tomu, co jsem o ní napsal v 3. svazku Napoleonových tažení s názvem Proti všem. Uvedl jsem, že okolnosti, které k bitvě a k porážce generála Vandamma vedly, jsou do určité míry záhadné, neboť není jasné, proč velitel 1. sboru vlezl nakléřovským průsmykem bez podpory do pasti, která se za ním zavřela.

Krušnohorská ozvěna Trafalgaru: antinapoleonský leták ze Stříbrné

Z www.primaplana.cz: V krušnohorské vsi Stříbrná (dříve Silberbach) u Kraslic na Sokolovsku došlo v letech 1865 až 1866 při přestavbě domu č. p. 13, sirotčince v místní části Am Bau (v údolí Stříbrného potoka při severovýchodním úpatí kopce Tisovec, 807,2 m n. m., v severním okolí pozdějšího kostela Nejsvětějšího srdce Páně z r. 1910), k nálezu protinapoleonského letáku.

Tažení roku 1812 den po dni v pamětech účastníků

Bernard Coppens na svém webu www.1789-1815.com přináší výběr z pamětí účastníků Napoleonova ruského tažení.

Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“

Z www.primaplana.cz: Za války r. 1809, kdy rakouské síly vpadly na území Napoleonova spojence Bavorska, snažil se arcivévoda Karel Habsburský s císařskými voji odříznout armádní sbor maršála Davouta, vyklidivšího Řezno, a zaskočit jej obchvatem od jihu, jímž by ho přitiskl k Dunaji.

Vraný 1813–2013

Článek PhDr. Josefa Dolejšího na serveru www.militaria.cz věnovaný jednomu z významným památníků na válku roku 1813 na našem území.

Mírová smlouva „z Campo-Formia“

V závěru akce Valtice 2012, u příležitosti 216. výročí uzavření příměří v Leobenu, představil předseda obecně prospěšné společnosti Po stopách Liechtensteinů pan Marek Juha na nádvoří valtického zámku nastoupeným vojákům a četným návštěvníkům mírovou smlouvu z Campo Formia, jež definitivně uzavřela Bonapartovo první italské tažení. S jeho laskavým svolením přinášíme nezkrácenou verzi textu.

200. výročí Orlíkova narození

Před 200 lety, 20. března 1811, se narodil Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, syn císaře Francouzů Napoleona I. a jeho druhé manželky, císařovny Marie-Louisy, následník trůnu, Roi de Rome, Římský král. Narození syna hlavnímu městu ohlásilo sto jedna dělových ran.

Mýtus o Napoleonově invazi

Jiří Kovařík publikoval na svém blogu významný příspěvek do diskuse o průběhu třetí koaliční války v letech 1803 - 1805, a sice o proveditelnosti či neproveditelnosti Napoleonovy invaze na Britské ostrovy.

Živá historie?

Nebývá zvykem, abychom reagovali na úvahy, jež zazní v denním tisku. V dnešních Lidových novinách napsal Ondřej Neff ve svém Posledním slově, že si za svého dětství kladl otázku, jak to bude s Hitlerem, když "Napoleon uvrhl kontinent do války a zavinil smrt milionů lidí. Jsou všechny objektivní důvody, proč by měl být proklet a prohlášen za dějinného vyvrhele. Místo toho je veleben a jeho jméno vyslovují s úctou i příslušníci národů, které Napoleon napadl."

200. výročí Napoleonovy druhé svatby

Na dnešní den připadá 200. výročí svatby císaře Napoleona (1769-1821) a arcivévodkyně rakouské, dcery císaře Františka, Marie Louisy (1791-1847).

1 2 3