Vojenská historie

DSC_0003

4liberní kanón systému Gribeauval z dílny Františka Kopečka

František Kopeček v létě dokončil další repliku napoleonského kanónu, tentokrát 4liberní polní kanón systému Gribeauval.

Uniformy zeměbraneckých praporů českých zemí 1808-1810

Muž oděný v šedivém kabátu ke kolenům a s korsickým kloboukem na hlavě je zcela jistě prvním obrazem, který si vybavíme v souvislosti se zeměbranou z let 1808–1810: nový článek na www.primaplana.cz

Karel kníže ze Švarcenberku v díle Josefa Jungmanna

Z www.primaplana.cz: V roce 1839 vyšla postupně ve čtyřech dubnových číslech přílohy Pražských novin "Česká wčela" životopisná stať nazvaná Karel kníže ze Švarcenberku, cís. král. rakouský polní maršal. Ačkoliv autor tohoto příspěvku nebyl v novinách uveden, byl jím významný český jazykovědec a obrozenec Josef Jungmann, který ji později zahrnul i do jednoho ze svých souborných děl Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické.

Generál Bonie, Francouzská taktika – jezdectvo v boji.

Kapitola z práce generála Bonieho publikované v roce 1887, jež srovnává obecné zásady jezdeckého útoku dvou ordonancí, které reagovaly na porážku v prusko-francouzské válce, přičemž srozumitelně popisuje, v čem spočívá síla jezdeckého útoku.

Francouzská jezdecká ordonance z roku 13

Provizorní ordonance o výcviku a manévrech jezdectva z 1. vendémiairu roku 13.

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení.

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení z 1. dubna 1792 stanovuje některé základní zásady nasazení francouzského dělostřelectva platné v průběhu revolučních a napoleonských válek.

Armádní schematismy v digitální podobě

Z www.primaplana.cz: C. (a) k. Schematismy neboli Militär-Almanachy patří mezi zájemci o vojenské dějiny psané před rokem 1918 k často vyhledávaným, leč obtížně dostupným pramenům. Díky knihovně VHÚ lze nyní s většinou těchto ročenek pracovat on-line v rámci digitálního projektu Kramerius.

Ruská vojska v Čechách a na Moravě v letech 1798 až 1800

Článek Jana Vogeltanze z www.primaplana.net o uniformách ruské armády, jež prošla Čechami a Moravou na konci 18. století v rámci koaličních válek s Francií.

Pěchota v 18. století – Taktika, 5. část II. kapitoly

Ordonance z roku 1766

Arcivévoda Karel: Zásady strategie

Náročný teoretický text o strategii z pera arcivévody Karla, v překladu Josefa Umlaufa z roku 1860, redigovaném Karlem Sáčkem na stránkách primaplana.net, vyžaduje několikanásobné čtení při velkém soustředění.

1 2 3 11