Historie bitvy

K odpovědi prof. Aloise Slováka dr. Walteru Stocklaskovi

Nabízíme odpověď k odpovědi prof. Aloise Slováka dr. Walteru Stocklaskovi, přičemž se omezujeme výhradně na pasáže věnované bitvě samotné.

p. Alois Slovák, Na bojišti slavkovském

Propagační publikace zemského cizineckého svazu v Brně prof. Aloise Slováka Na bojišti slavkovském s 10 obrázky a 2 mapkami vydaná v Brně roku 1922, nyní ke stažení ve formátu pdf. A odkaz na Slovákovu "odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905" publikovanou na primaplana.cz.

Útok na Pratecké výšiny

XVI. kapitola V. dílu Alombert-Colinovy práce La Campagne de 1805 en Allemagne je věnována boji o Pratecké výšiny. Střetnutí francouzské divize generála Saint-Hilaira s rakouskou brigádou generála Jurczeka (Jirčíka) a ruskou brigádou generála Kamenského bude tématem letošní rekonstrukce bitvy, jež proběhne 3. prosince 2016 u Tvarožné pod Santonem.

Michel de Lombarès: Před Slavkovem, po stopách císařova myšlení.

Překlad důležité studie týkající se vývoje Napoleonova plánu bitvy u Slavkova publikované v roce 1947; český překlad byl publikován v roce 2005 ve sborníku Projektu Austerlitz Bitva u Slavkova a válka roku 1805.

Výstavní pochod napoleonské výstavy z roku 1931

Plány bitvy na gallica.bnf.fr

Digitální knihovna Francouzské národní knihovny, Gallica, nabízí řadu skvělých plánů bitvy u Slavkova.

Střetnutí na severním úseku bojiště, 2. 12. 1805

Dvě kapitoly z V. dílu práce Alomberta a Colina La Campagne de 1805 en Allemagne věnující se boji Lannesova 5. sboru a Muratova jezdectva proti Bagrationovu předvoji a Liechtensteinově kavalerii na severním úseku slavkovského bojiště během bitvy u Slavkova.

La bataille d’Hosterlitz

Na Znojemském deníku.cz byl publikován článek o originální teorii týkající se bitvy u Slavkova, jež měla být svedena u Hostěradic na Znojemsku.

Bitva u Slavkova očima kronikářů

Článek Miroslava Svobody publikovaný na www.primaplana.net

Před 188. lety zemřel Napoleon Bonaparte

5. května 1821, v 17 hodin 49 minut, devět minut po západu Slunce. Svá poslední slova pronesl kolem 2. hodiny ranní, podle Montholona zněla: "France, armée, tête d'armée, Joséphine" (Francie, armáda, hlava armády), podle jednoho z přítomných Angličanů: "Mon fils, la tête d'armée, France" (Můj syn, hlava armády, Francie).

1 2 3 10