Členské jednotky

Stručná historie Pluku fyzilírů-granátníků Císařské gardy

Pluk vznikl na základě dekretu z 19. září 1806 jako Pluk fyzilírů Císařské gardy (Régiment de Fusiliers de la Garde Impériale)

Stručná historie (1.) pluku pěších granátníků Císařské gardy

Pluk pěších granátníků vznikl 22. ledna přeznačením dosavadního sboru pěších granátníků Konsulární gardy (Corps des grenadiers à pied de la Garde Consulaire).