AusterlitzPro

AusterlitzPro s.r.o. – aktivity

konzultace o účasti veřejnosti a občanských sdružení při posuzování vlivů staveb (proces EIA) a koncepcí či dopravních strategií (...

AusterlitzPro s.r.o. – aktivity

konzultace o účasti veřejnosti a občanských sdružení při posuzování vlivů staveb (proces EIA) a koncepcí či dopravních strategií (proce...

AusterlitzPro s.r.o. – služby

konzultace o účasti veřejnosti a občanských sdružení při posuzování vlivů staveb (proces EIA) a koncepcí či dopravních strategií (proce...

Reference

Velkolom Čertovy schody a.s.Českomoravský cement a.s.Holcim CZ a.s.SITA CZ a.s.MDČRŘSD

Projekt Austerliz

Firma AusterlitzPro s.r.o. je od doby svého vzniku koordinátorem, producentem, sponzorem i patronem Projektu Austerlitz, když jeho jednatel Mirosla...