Možnosti podpory Projektu Austerlitz

V rámci Projektu Austerlitz, marketingově zastoupeného společností AusterlitzPro, s. r. o., je možná prezentace komerčních subjektů formou propagace na akcích pořádaných pravidelně na slavkovském bojišti a v rámci dalších projektů v Bystřici pod Hostýnem, Mikulově, u Znojma a na dalších lokalitách.

Ceny jsou sjednávány individuálně. Nechceme být „prodejcem loga na plakátech“. Máme zájem, aby naši partneři využívali námi pořádané akce k neformálním setkáním se svými obchodními partnery, akcionáři, lidmi z celého spektra zájmových skupin, z podnikatelských kruhů, státní a regionální správy. Na našich akcích se setkává historie se současností a nevšední podívaná jistě pomůže uvolnit atmosféru při jednáních.

Společnost AusterlitzPro, s. r. o. je vlastníkem následujících ochranných známek „slovních“ pro názvy „Austerlitz“ a „Austerlitz 2005“, dále ochranných známek „kombinovaných“ AUSTERLITZ 2.12.1805 MONUMENT DE LA PAIX FRIEDENSGRABHÜGEL MOHYLA MÍRU PEACE MONUMENT a ZNOJMO 1809 ZNAIM 1809.

Název Austerlitz, či vyobrazení Mohyly míru, resp. Bitva u Znojma, nebo Bitva u Chlumce je možné po dohodě a uzavření smlouvy používat na reklamních předmětech, tiskovinách a výrobcích, nebo v názvech lokalit, organizací, hotelů atd. v souladu s výpisem komodit na ochrannou známku. Použití je podmíněno uzavřením licenční smlouvy s vlastníkem ochranné známky. Seznam tříd výrobků a služeb najdete zde.

Pro obdobné účely je možné za stejných podmínek uvolnit logo Projektu Austerlitz , v budoucnu jen Projekt Austerlitz.

Po dohodě je možné, dohodnout prezentaci členů klubů vojenské historie v dobových uniformách za pro potřeby special events pro firmy, natáčení filmových produkcí, a dalších možných příležitostech.

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás!