Podklady pro jednotky

O způsobu formování batalionu pěchoty v re-enactmentu

Stručná úvaha na téma aplikace dobových zásad při formování batalionu pěchoty z několika různě početných skupin re-enactmentu.

Jena 2016 par un adjudant-major

210. výročí bitvy u Jeny se mezi obcemi Vierzehnheiligen, kde byl tábor obou armád, Cospedou, Lützerodou a Closewitz, kde bylo rozlehlé bojiště, zúčastnilo ve dnech 14. – 16. října také na sto členů Středoevropské napoleonské společnosti.

Puška s bodákem vs. šavle

Při jedné z debat s kolegou re-eneactorem jsme se dostali k věčné otázce, která z obou zbraní přináší ve střetu více výhod. Odpovídám, že bych si vybral pušku s bodákem. A zde si dovolím nastínit důvody pro svůj výběr.

Nos Rêveries

Příručka štábní služby pro jednotky napoleonského re-enactmentu inspirovaná Obecnou příručkou služby hlavních a divizních štábů z pera generála Thiébaulta.

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení.

Předpis týkající se služby dělostřeleckého sboru v tažení z 1. dubna 1792 stanovuje některé základní zásady nasazení francouzského dělostřelectva platné v průběhu revolučních a napoleonských válek.

Instrukce generála Schauenbourga (francouzsky)

Instruction concernant les manoeuvres de l'infanterie...

Škola batalionu předpisu z 1. srpna 1791

Přehledný průvodce školou batalionu předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 doplněný o jednoduché animace.

Vojenský pozdrav ve francouzské armádě

Překlad několika odstavců ze třetího vydání Manuel d'infanterie týkajících se vojenského pozdravu, jak jej předepsaly ordonance z roku 1788, v tomto bodě platné po celé období revolučních a napoleonských válek.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ve formátu PDF týkající se vojenské historie francouzské revoluce a prvního císařství ke stažení; a odkazy k dalším internetovým zdrojům...

Francouzské, polské a německé povely předpisu z 1. srpna 1791

Srovnávací tabulka povelů školy vojáka předpisu z 1. srpna 1791 z francouzského, polského a německého vydání.

1 2 3 4