Obce bojiště

Slavkovské bojiště – Austerlitz

Bojiště zaujímá značnou plochu cca 120 km čtverečních a v jeho rámci leží na 25 měst a obcí, jejichž německé názvy jsou známé po celém světě, neboť právě ty používaly obě bojující strany ve svých plánech a hlášeních a užívají jich také zahraniční historikové, byť často v různě pokroucených formách:

Tvarožná

Tvarožná (německý název Bosenitz) náležela k líšeňskému panství Františka Josefa, svob. pána z Freienfelsu.

Telnice

Telnice (Telnitz) náležela v době bitvy k sokolnickému panství hraběte Dietrichsteina.

Sokolnice

Obec Sokolnice (německy Sokolnitz) byla centrem sokolnického panství Františka Karla hraběte Dietrichsteina.

Zbýšov

Zbýšov (německý název Zbeichow) patřil do náboženského fondu.

Újezd u Brna

Újezd u Brna (Augezd) náležel k chrlickému panství olomouckého arcibiskupa.

Velešovice

Velešovice (Welspitz) náležely brněnské kapitule sv. Petra.

Žatčany

Žatčany (Satczan) náležely k chrlickému panství olomouckého arcibiskupa.

Prace

Obec Prace (německý název Pratzen) náležela v roce 1805 brněnské kapitule sv. Petra.

Slavkov u Brna

Slavkov, Austerlitz, v roce 1805 centrum slavkovského panství Dominika Ondřeje II. knížete Kounice.

1 2 3