Středoevropská napoleonská společnost (C.E.N.S.)

Středoevropská napoleonská společnost byla založena 18. ledna 2003 zástupci českých, slovenských a rakouských spolků re-entactmentu, jako partner Evropské napoleonské společnosti (E.N.S.) a Projektu Austerlitz. Od svého vzniku se podílela na přípravě vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova, Chlumce, Znojma, Raszynu, Pultusku a řady dalších, včetně 200. výročí udílení orlů francouzské armádě v roce 2004 v Paříži. C.E.N.S. zásadním způsobem přispěla k úspěchu akce Austerlitz 2005, a všech akcí Projektu Austerlitz od svého založení.

C.E.N.S. není registrovaným sdružením, nevede účetnictví a nemá žádný majetek. I nadále chce být především volným sdružením zájemců o vojenskou historii let 1789–1815. Vztahy v jejím rámci jsou určeny vzájemnou dohodou členů a jejich dobrovolným respektováním většinovou vůlí určených pravidel. Hlavním úkolem C.E.N.S. je koordinovat účast svých členů na vzpomínkových a jiných akcích napoleonského re-enactmentu, a to tak aby se jich mohli účastnit v hojném počtu.

Společnost tvoří 43 jednotek (cca 600 členů) z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Litvy, Lotyšska a Maďarska.

Akcí C.E.N.S. se mohou účastnit pozvané vojensko-historické jednotky věnující se období 1792-1815, korektně vystrojené, vyzbrojené, vycvičené, disciplinované, představující konkrétní jednotku, která se účastnila v uvedeném období v Evropě regulérních polních bitev a srážek. Přednost mají armády, které se přímo vzpomínané bitvy účastnily, další podle kapacity.

Vojensko-historická sekce Středoevropské napoleonské společnosti se zabývá badatelskou a publikační činností zaměřenou na vojenské dějiny období let 1789-1815 a související.

Seznam členských jednotek | Čestná legie C.E.N.S. | Facebook

Autorem velkého a malého loga C.E.N.S. je pěší granátník Císařské gardy Zbyněk Süsser;
na štítě jsou rakouský a ruský orel a francouzská a polská orlice.