AusterlitzPro s.r.o. – aktivity

  • konzultace o účasti veřejnosti a občanských sdružení při posuzování vlivů staveb (proces EIA) a koncepcí či dopravních strategií (proces SEA) na životní prostředí staveb a územních plánů či Zásad územního rozvoje dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • konzultace v oblasti účasti veřejnosti a občanských sdružení při schvalování územních plánů obcí a měst, Zásad územních rozvojů krajů dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
  • konzultace v oblasti účasti veřejnosti a občanských sdružení ve správních řízeních dopravních i jiných staveb dle složkových zákonů, zejm. o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
  • komunikace se zástupci médií týkajících se dotčených staveb a souvisejících věcí ve shodě s klientem
  • komunikace s ekologickými občanskými sdruženími a společná účast na jednáních s klientem
  • komunikace s regionálními a lokálními zástupci státní správy a samosprávy, občanskými sdruženími, veřejností a s dalšími dotčenými (i odbornými) subjekty v oblastech zamýšlených staveb, včetně účasti na jednáních
  • monitoring medií a odborných dopravních časopisů o vlivu staveb na životní prostředí
  • distribuce materiálů klienta mezi relevantní profesionální i lokální občanská sdružení s příp. získávání stanovisek (zpětná vazba)