AusterlitzPro

AusterlitzPro s.r.o. – aktivity

konzultace o účasti veřejnosti a občanských sdružení při posuzování vlivů staveb (proces EIA) a koncepcí či dopravních strategií (proce...

Reference

Velkolom Čertovy schody a.s. Českomoravský cement a.s. Holcim CZ a.s. SITA CZ a.s. MDČR ŘSD

Produkční společnost Projektu Austerliz

Firma AusterlitzPro s.r.o. je od doby svého vzniku koordinátorem, producentem, sponzorem i patronem Projektu Austerlitz, jehož prezident Miroslav J...