Ostatní zprávy

Odhalení pomníku generálu Boudetovi v Moravských Budějovicích (13.10.2018)

Je 14. září roku 1809. Část území rakouské říše, včetně znojemského kraje, je po Rakouskem vyvolané a prohrané válce už dva měsíce obsazena francouzským vojskem. V městečku Moravské Budějovice právě umírá muž, kterého sem tato válka přivedla a jehož jméno bude v budoucnosti vytesáno do stěny Vítězného oblouku v Paříži. A 13. října 2018 mu bude v Moravských Budějovicích odhalen obnovený pomník.

(Trocha) Historie (nikoho) nezabije.cz

Novela evropské Směrnice 91/477/EHS může svým bezúčelným a neopodstatněným zpřísněním držení zbraní, jež současný český zákon č. 119/2002 Sb. řadí do kategorie D, výhledově ohrozit pořádání vojensko-historických vzpomínkových akcí (pokud jde o období např. napoleonských válek; směrnice ohrožuje i jiná vojensko-historická období). Primárním úkolem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je podpořit úsilí všech institucí snažících se při implementování zmíněné směrnice o maximální zachování současného stavu a doplnit je o specifický pohled reenactmentu, osob věnujících se vojenskohistorickým rekonstrukcím a sběratelů.

300 let od vzniku c.k. pěšího pluku Kaiser č. 1

Dne 19. srpna 2015 uplynulo 300 let od vzniku pluku nazvaného Lothringen, resp. Alt-Lothringen, založeného trevírským kurfiřtem a osnabrückým biskupem Karlem Ignácem, vévodou Lotrinským 19. srpna 1715 z pověření císaře Karla VI. Od roku 1745 byl majitelem pluku římsko-německý císař, posléze od r. 1804 císař rakouský, a pluk nesl titul Kaiser.

Zemřel Romain Baulesch, zakladatel Rakouské Napoleonské společnosti

Romain Baulesch, zakladatel Rakouské Napoleonské společnosti, dobojoval 20. 3. 2015 svou poslední bitvu.

Petice za rozšíření chráněné zóny bojiště u Waterloo

Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost vyjadřují podporu cíli petice za rozšíření chráněné zóny bojiště u Waterloo

Zemřel Přemysl Filip

Odešel jeden z prvních popularizátorů napoleoniky, velký obdivovatel císaře Napoleona a průkopník re-enactementu u nás, pan Přemysl Filip. ...

Prohlášení sdružení příznivců vojenské historie Brno – 57éme

Prohlášení, kterým se SPVH Brno - 57ème, 57. pluk řadové pěchoty, distancuje od iniciativy SHŠ Páni z Kolína.

Vzpomínka na Lubomíra Uhlíře

Dne 11. února 2012 zemřel Mgr. Lubomír Uhlíř, nejvýznamnější ze současných znalců historie c. (a) k. armády publikujících v češtině, který odhodlaně a stále znovu uváděl na pravou míru obecné vědomí o tomto tématu, po desetiletí deformovanému různými ideologiemi či prostým diletantismem.

Bitva u Slavkova v současném re-enactmentu

Text příspěvku ze semináře Fenomén Austerlitz, který proběhl v červnu 2010 u příležitosti otevření nové expozice Památníku Mohyla míru. Text je součástí Sborníku Muzea Brněnska 2011.

Vojenský špitál v Bystřici pod Hostýnem

16.7.2011 uspořádala Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty ve spolupráci s Klubem vojenské historie franc. Císařství Bystřice p/h a městem Bystřice p/H. akci připomínající existenci vojenského špitálu v tomto městě po bitvě u Slavkova, kde zemřelo na přelomu let 1805 a 1806 148 rakouských a ruských vojáků a 60 civilistů.

1 2 3