Ostatní zprávy

Historie nezabije

Novela evropské Směrnice 91/477/EHS může svým bezúčelným a neopodstatněným zpřísněním držení zbraní, jež současný český zákon č. 119/2002 Sb. řadí do kategorie D, výhledově ohrozit pořádání vojensko-historických vzpomínkových akcí (pokud jde o období např. napoleonských válek; směrnice ohrožuje i jiná vojensko-historická období). Primárním úkolem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je podpořit úsilí všech institucí snažících se při implementování zmíněné směrnice o maximální zachování současného stavu a doplnit je o specifický pohled reenactmentu, osob věnujících se vojenskohistorickým rekonstrukcím a sběratelů.

300 let od vzniku c.k. pěšího pluku Kaiser č. 1

Dne 19. srpna 2015 uplynulo 300 let od vzniku pluku nazvaného Lothringen, resp. Alt-Lothringen, založeného trevírským kurfiřtem a osnabrückým biskupem Karlem Ignácem, vévodou Lotrinským 19. srpna 1715 z pověření císaře Karla VI. Od roku 1745 byl majitelem pluku římsko-německý císař, posléze od r. 1804 císař rakouský, a pluk nesl titul Kaiser.

Prohlášení sdružení příznivců vojenské historie Brno – 57éme

Prohlášení, kterým se SPVH Brno - 57ème, 57. pluk řadové pěchoty, distancuje od iniciativy SHŠ Páni z Kolína.

Bitva u Slavkova v současném re-enactmentu

Text příspěvku ze semináře Fenomén Austerlitz, který proběhl v červnu 2010 u příležitosti otevření nové expozice Památníku Mohyla míru. Text je součástí Sborníku Muzea Brněnska 2011.

Vojenský špitál v Bystřici pod Hostýnem

16.7.2011 uspořádala Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty ve spolupráci s Klubem vojenské historie franc. Císařství Bystřice p/h a městem Bystřice p/H. akci připomínající existenci vojenského špitálu v tomto městě po bitvě u Slavkova, kde zemřelo na přelomu let 1805 a 1806 148 rakouských a ruských vojáků a 60 civilistů.

61. pěší pluk „ci-devant Vermandois“

Dva vojáci rekonstruovaného 57. pluku řadové pěchoty, jedné z francouzských jednotek Středoevropské napoleonské společnosti, doplnili svou výstroj o mimořádně zajímavé uniformy.

44e Bataillon de flotille

Nová členská jednotka Středoevropské napoleonské společnosti, 44. batalion flotily, založila své webové stránky.

Vojensko-historický klub Apšeron

Vojensko-historický klub Apšeron věnující se re-enactmentu ruského Apšeronského mušketýrského pluku, tradiční účastník vzpomíkových akcí na bitvu u Slavkova, spustil své nové internetové stránky, na nichž se hodlá věnovat ruské vojenské historii revolučních a napoleonských válek.

Nová členská jednotka C.E.N.S.

Na schůzi velitelů jednotek Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S.) konané na Staré poště 24. ledna 2009 byl do francouzské armá...

Départ du grenadier

V sobotu 9. srpna zemřel za tragických okolností Radek Suchomel, granátník 18. pluku řadové pěchoty. Vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast...