IV. Sborníky Projektu Austerlitz

Bitva u Znojma a válka roku 1809

Podobně jako v roce 2005 vznikl u příležitosti výročí bitvy u Slavkova sborník Bitva u Slavkova a válka roku 1805, připravil stejný autorský tým sborník dokumentů a studií na rok 2009, kdy si připomeneme 200. výročí války roku 1809, bitev u Eggmühlu, Aspern, Wagramu a Znojma.

Bitva u Slavkova a válka roku 1805

Sborník dokumentů a studií vydaný u příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova.

Sborník Třetí koaliční válka 1805

Vydavatelství Akcent vydalo v roce 2004 sborník Projektu Austerlitz 2005 nazvaný "Třetí koaliční válka 1805, její kořeny - její pozadí" obsahující přednášky a studie vztažené k událostem roku 1805.

Třetí koaliční válka 1805 – její kořeny, její pozadí.

Projekt Austerlitz 2005 ve spolupráci s nakladatelstvím AKCENT připravuje vydání sborníku přednášek a studií vztažených k událostem roku 1805 nazvaný „Třetí koaliční válka 1805 – její kořeny, její pozadí“. Přednášky a studie se věnují okolnostem formování třetí protifrancouzské koalice, průběhu italského a dunajského tažení, popisu armád hlavních aktérů, výsledkům třetí koaliční války a napoleonské tradici na jižní Moravě.