Ochranné známky

Společnost AusterlitzPro, s. r. o. je vlastníkem následujících ochranných známek „slovních“ pro názvy Austerlitz a Austerlitz 2005 a dále ochranných známek „kombinovaných“ AUSTERLITZ – NAPOLEONSKÉ DNY, AUSTERLITZ 2. 12. 1805 MONUMENT DE LA PAIX FRIEDENSGRABHÜGEL MOHYLA MÍRU PEACE MONUMENT a ZNOJMO 1809 ZNAIM 1809.

Název Austerlitz, či vyobrazení Mohyly míru, resp. Bitva u Znojma, nebo Bitva u Chlumce je možné po dohodě a uzavření smlouvy používat na reklamních předmětech, tiskovinách a výrobcích nebo v názvech lokalit, organizací, hotelů atd. v souladu s výpisem komodit na ochrannou známku. Použití je podmíněno uzavřením licenční smlouvy s vlastníkem ochranné známky.

Pro obdobné účely je možné za stejných podmínek uvolnit logo Projektu Austerlitz.

Výpisy z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví k jednotlivým známkám ve formátu PDF: