10. duben 1809 – 10. duben 2009

10. dubna 1809, před 200 lety, překročila rakouská armáda řeknu Inn na rakousko-bavorském pomezí, válka 5. protifrancouzské koalice byla zahájena. Napoleon se o překročení Innu dozví 12. dubna, reaguje následující proklamací ke své armádě:
Vojáci! Území Rýnského spolku bylo znásilněno. Rakouský generál chce, abychom při pohledu na jeho zbraně prchli a opustili své spojence. Přicházím s rychlostí blesku. Vojáci! Stáli jste kolem mne, když rakouský panovník přišel na Moravě do mého ležení. Slyšeli jste jej, kterak se dovolává mé shovívavosti a přísahá mi věčné přátelství. Vítězové ve třech válkách, Rakousko vděčí naší velkomyslnosti za vše; třikrát se jí zpronevěřilo!! Naše předešlé úspěchy jsou garancí vítězství, jež nás čeká. Pochodujme tedy, a nechť v našem vzezření spatří nepřítel svého přemožitele!

Soldats ! le territoire de la Confédération du Rhin a été violé. Le général autrichien veut que nous fuyons à l’aspect de ses armes, et que nous lui abandonnions nos alliés. J’arrive avec la rapidité de l’éclair. Soldats ! j’étais entouré de vous, lorsque le Souverain d’Autriche vint à mon bivouac de Moravie. Vous l’avez entendu implorer ma clémence et me jurer une amitié éternelle. Vainqueur dans trois guerres, l’Autriche a dû tout à notre générosité ; trois fois elle a été parjure!! Nos succès passés nous sont un sûr garant de la victoire qui nous attend. Marchons donc, et qu’à notre aspect l’ennemi reconnaisse son vainqueur!

Čtyři dny před překročením Innu, 6. dubna, promluvil ke své armádě arcivévoda Karel. Jeho proklamaci naleznete na www.primaplana.cz.

Válečné operace zahájené 10. dubna 1809 budou pokračovat až do 11. července 1809, kdy je u Znojma přeruší jednání o příměří, podepsané den poté. Mírová smlouva bude podepsána v Schönbrunnu 14. října.

Nejvýznamnějšími srážkami a bitvami dunajského tažení roku 1809 byly:

 • 18.-19. dubna bitva u Teugn-Hausenu
 • 19.-20. dubna bitva u Abensbergu
 • 21. dubna bitva o Landshut
 • 20.-22. dubna bitva u Eggmühlu (vzpomínková akce proběhne 10.-14. června 2009)
 • 23. dubna bitva o Řezno
 • 3. května bitva u Ebersbergu
 • 13. květa kapitulace Vídně
 • 21.-22. května bitva u Aspern-Esslingu
 • 5.-6. července bitva u Wagramu
 • 10.-11. července bitva u Znojma (vzpomínková akce proběhne 10.-12. července 2009)

Na dalších válčištích:

 • 16. dubna bitva u Sacile v Itálii (vzpomínková akce proběhne 1.-3. května 2009)
 • 18. dubna bitva u Raszynu na území Vévodství varšavského (vzpomínková akce proběhne 16.-18. dubna 2009)
 • 14. června bitva u Raabu v Uhrách (vzpomínková akce proběhne 12.-14. června 2009)