200. výročí bitvy u Moskvy, Borodina

O uplynulém víkendu proběhla v Rusku velká vzpomínková akce věnovaná 200. výročí tohoto střetnutí, generální bitvy, jejímž výsledkem bylo Napoleonovo taktické vítězství, jež však tažení nerozhodlo. Obě strany během bitvy přišly dohromady o cca 70 tisíc padlých a raněných vojáků. Pro Napoleonovu Grande Armée s do té doby nepředstavitelně dlouhou komunikační linií bitva představovala bezmála Pyrrhovo vítězství.

Vzpomínkové akce se zúčastnilo na 2000 nadšenců, převážně z Ruska, ale, přes značné administrativní překážky, také Polska, Francie, Německa či České republiky.

200. výročí zásadních událostí napoleonských válek budou pokračovat i v následujících letech, a mezi největší vzpomínkové akce se zařadí 200. výročí bitev u Chlumce v severních Čechách (30. srpna – 1. prosince 2013), bitvy národů u Lipska (18.-20. října 2013) a Waterloo (v červnu 2015).