300 let od vzniku c.k. pěšího pluku Kaiser č. 1

Dne 19. srpna 2015 uplynulo 300 let od vzniku pluku nazvaného Lothringen, resp. Alt-Lothringen, založeného trevírským kurfiřtem a osnabrückým biskupem Karlem Ignácem, vévodou Lotrinským 19. srpna 1715 z pověření císaře Karla VI. Od roku 1745 byl majitelem pluku římsko-německý císař, posléze od r. 1804 císař rakouský, a pluk nesl titul Kaiser.

Prošel slezskými válkami, válkou sedmiletou, bojům proti Osmanské říši a koaličních válek proti revoluční a imperiální Francii. Jeho 6. prapor se zúčastnil v rámci Jirčíkovy brigády Kolovratovy kolony bitvy u Slavkova. Granátníci pluku bojovali u Znojma, a pluk pak prošel taženími 6. koaliční války.

V průběhu 19. století byl nasazen například v Itálii a účastnil se bitvy u Solferina proti Francouzům v roce 1859, prusko-rakouské války z roku 1866 a bitvy u Hradce Králové. Během 1. světové války byl nasazen na ruské, srbské i italské frontě. Přešel do čs. armády a v roce 1920 byl spolu se 34. střeleckým plukem italských legií včleněn do nového 34. pěšího pluku s velitelstvím v Opavě a od r. 1923 nesl titul „Střelce Jana Čapka“.

Jednotka věnující se období koaličních válek patří k nejstarším jednotkám napoleonského re-enactment u nás.

Historie pluku na webu obce Tvarožné, z pera Františka Kopeckého.