4. Napoleon Golf Cup 2005

Vážení prátelé, letos v srpnu opět odstartuje výstřelem z kanónu
4. NAPOLEON GOLF CUP 2005
porádaný v rámci Projektu Austerlitz 2005
13. 8. 2005 ve Slavkově u Brna na hrišti GCA

Všeobecná ustanovení:

 • Turnaj je vyhrazen pozvaným hostům a partnerům Projektu Austerlitz 2005, resp. členům klubu Golf Club Austerlitz
 • Technické zabezpečení: GOLF CLUB AUSTERLITZ ve spolupráci s GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s. a DAVAY COMMUNICATIONS, s. r. o.
 • Systém turnaje: 18 jamek stableford s vyrovnáním
 • Kategorie:
  muži: 0 – 19 žlutá odpalište; 19,1 – 36 žlutá odpalište
  ženy: 0 – 36 cervená odpalište
  společná ZK
 • Podmínka účasti pro hráče: člen CGF
 • Vrchní rozhodčí: Radim Válka
 • Tituly a ceny: první tři místa v kategorii, vložené soutěže "The longest drive", "Nearest to the pin"
  Ceny od sponzorů a organizátorů
 • Prihlášky: vyplněnou prihlášku, prosíme, zašlete do 11. 8. 2005 na e-mail: mjandora@austerlitz2005.com

Technická ustanovení:

 • Hraje se podle pravidel golfu a místních pravidel GCA, Soutěžního řádu

  CGF na úpravu hendikepu. Hráči musí dodržet stanovený časový limit. Při

  jeho nedodržení je hráč automaticky diskvalifikován. Rozhodující je čas

  odevzdání skórkarty. Vítězem kategorie se stává hráč/hráčka s nejvyšším

  počtem stablefordových bodů. V případě rovnosti výsledku se o pořadí

  rozhoduje podle Soutěžního řádu CGF. Při zpoždění startu do 5 minut

  proti rozpisu se hráč trestá 2 trestnými ranami.
  Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny nebo na doplnení propozic tak, aby byla zachována regulérnost soutěže.

Program turnaje:

 • 08:00 zahájení
 • 10:00 zahájení doprovodného programu pro nehrající
  • Golfová akademie – program výuky pro nehráče
  • Texas Scramble v zámeckém parku – hra pro začínající pod dohledem hráče
  • Miniturnaj v patování
  • Návšteva výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2005
  • Návšteva Napoleonských dnů

Kontakt:

Partnery Napoleon Golf Cup 2005 jsou:

Komerční banka, a. s.


Českomoravský cement, a. s.


SITA Moravia, a. s.