Akce – Letní Slavkov 2003

Ideový záměr:Letošní akcí chtějí pořadatelé navázat na tradici letních slavkovských her  z období první republiky, kterými si obyvatelé připomínali  události  z roku 1805  a  Napoleonův pobyt na  zdejším  zámku. Další neméně významné události rovněž z období napoleonských válek se však ve Slavkově skutečně odehrávaly v letním období  roku 1809, kdy  po vítězném tažení
Rakouskem, Francouzi opět obsadili jižní Moravu a císař  Napoleon zavítal znovu na slavkovský  zámek, aby si připomenul své nejkrásnější vítězství  slavnostní  vojenskou přehlídkou.
Spolupráce města Slavkova, Projektu Austerlitz 2005 a C.E.N.S. (Central European Napoleonic Society)  pokračují v tradici, která patřila  k nejvýznamnějším nejen v regionu  ale i v celé republice. Tato tradice pro niž se zažil název „Napoleonská tradice“ se stala jednou z hybných sil rozvoje celého regionu. Bohužel další rozvoj zpřetrhaly válečné události druhé světové války a následných 40 let totalitní moci. Teprve v posledních letech se daří tuto tradici, navenek nejviditelněji prezentovanou Vzpomínkovými akcemi Bitvy tří ćísařů, obnovovat.  Pořadatelé však chtějí tyto aktivity, směřující k turistickému zatraktivnění celého regionu, provozovat ve větší intenzitě i mimo hlavní termíny vzpomínkových akcí. Proto ve spolupráci s Městem Slavkov, C.E.N.S. a Projektem Austerlitz2005 vznikla idea na organizaci této akce v souladu s moderními trendy evropského cestovního ruchu, jenž je založen na oživování tradic, památek a historických událostí. T tomto duchu  evropského re-enactmentu navodí v zámku, jeho okolí  jako i v celém městě  atmosféru  z počátku 19 století.Pořadatelé:C.E.N.S. reprezentovaný produkční společností DAVAY Comunications, s.r.o.
Projekt Austerlitz2005
Město Slavkov u BrnaDramaturgický příběh:Město a zámek je obsazeno po tažení z roku 1809 armádami Rakouského a Francouzského císaře. Obě strany jsou po dlouhém válečném roce 1809 zakončenou krvavou bitvou u Wagramu vyčerpány a očekávají podpis mírové smlouvy. Obě armády postaví stanové tábory v prostorách zámku a neprojevují se navzájem nijak nepřátelsky. Rakouská armáda uctí hrob kancléře Kaunice. Obě armády zahajují sobotní den nástupem. Probíhá každodenní rutina s výcvikem, táborovým životem a poradami štábu na zámku. Po obědě začínají spory mezi francouzskou a rakouskou částí, jenž vyvrcholí hromadnou přestřelkou ve městě končící v zámeckém parku. Po cca dvou hodinách bitvy je uzavřeno příměří. Následně na společném slavnostním nástupu je vyhlášen podpis mírové smlouvy. Na tuto počest probíhá v prostorách zámku lidová veselice s ohňostrojem. V neděli ráno po bohoslužbě v místním kostele, je slavnostní nástup po kterém obě armády odtáhnou z města.Program:Pátek: 15.srpna 2003
16.00 – 21.00 Příjezd účastníků – stavba táborů 
21.00 – 22.00 Pochodňový průvod rakouské armády, pietní akt u hrobu kancléře Kounice 
24.00 Večerka –zavření zámecké zahrady 
Sobota: 16.srpna 2003
9.00-10.00 Slavnostní nástup všech vojsk, zakončený vojenskou přehlídkou na náměstí 
10.00-12.00 Táborový život, Život na zámku, výcvik jednotek po armádách, dovednostní soutěže vojáků (rychlost střelby, sekání šavlí apod..) 
12.00-13.00 Oběd – táborový život 
13.00 – 15.00 Lokální přestřelky, rozmisťování vojáků do pozic, chytání zběhů 
15.00-17.00 Bitva v ulicích města a zámeckém parku 
17.00-21.00 Ukončení bojů, příprava na nástup a lidovou veselici 
21.00-21.30 Slavnostní průvod armád městem zakončený v prostorách zámku 
21.30-22.00 Slavnostní nástup k mírové deklaraci zakončený a narozeninám císaře Napoleona I s ohňostrojem 
22.00-24.00 Lidová veselice v prostorách parku 
22:00-24.00 Empírový bál v prostorách zámku 
Neděle: 17. srpna 2003
10.00-11.00 Slavnostní nástup, pietní akt u hromadných hrobů  
Účastníci:
 
300-400 vojáků v dobových uniformách z období napoleonských válek, reprezentující armády Francie, Rakouska a Ruska.Pro účastníky je zajištěno:Zajištění stravy vč. nápojů
Zajištění slámy
Zajištění palivového dřeva ¨
Zajištění hygienického zázemí
Zajištění možnosti volného ustájení koní v prostorách parku
Zajištění střelného prachu
Úhrada cestovních nákladů účastníků – úhrada obsazených autobusů (min. 30 lidí)