Akce Pultusk 2006

 

Nadace Říše Historie

 

Mazovské centrum kultury a umění

 

České centrum ve Varšavě

 

Projekt Austerlitz

 

 

6.-9. července 2006 v Pultusku a ve Varšavě

 

Vzpomenutí událostí roku 1806, bitvy u Pultusku (26. prosince 1806) a příchodu francouzské armády do Varšavy (28. listopadu 1806).

Po bitvě u Slavkova neuplynul ani rok a v Evropě vypukl další válečný konflikt. Pruské království, jež dosud stálo poněkud stranou mocenských střetů, vypovědělo válku Francii a podobně jako v roce 1805, i nyní samo podcenilo sílu Napoleonových armád. Bylo poraženo v bitvách u Jeny a Auerstädtu v říjnu 1806, ztratilo své hlavní město, pokračovalo však v odporu – na cestě byly ruské posily. Rusko po slavkovské porážce na rozdíl od Rakouska s Francií mír neuzavřelo. Koncem roku 1806 se obě mocnosti opět střetly – dějištěm válečných operací bylo polské území rozdělené před lety mezi hlavní aktéry těchto válek s výjimkou Francie, jež se tak zcela přirozeně stala pro místní obyvatele i politickou reprezentaci spojencem. Právě počátek polského tažení let 1806 a 1807 má za cíl připomenou akce Pultusk 2006, která bude první z řady akcí završených připomenutím tzv. tylžského míru v létě roku 2007. Teprve zde skončila v roce 1807 válka mezi Francií a Ruskem, jejímž prvním dějstvím byl Austerlitz.

Organizátory jsou na základě dohody z 29. března 2006 ruská nadace Říše historie, Projekt Austerlitz zastoupený firmou Davay Communications s.r.o. a Mazovské centrum kultury a umění.

Akce bude zahájena ve čtvrtek 6. července příjezdem účastníků do Pultusku a stavbou táborů. V pátek budou na bitevním poli u Pultusku zformovány obě armády a proběhne celodenní výcvik.

V sobotu se účastníci přesunou do Varšavy. Součástí akce bude výstava bohatých sbírek napoleonik nadace Říše historie v prostorách Velkého divadla – část účastníků se zúčastní otevření expozice. Následovat bude slavnostní defilé ulicemi centra Varšavy s ceremonií přijetí francouzské armády představiteli města na náměstí před Královským zámkem. Na vojáky bude na náměstích Starého i Nového města čekat pohoštění. Během následujícího volného času budou účastníci moci navštívit zmíněnou expozici.

V neděli proběhne na autentickém bojišti z prosince 1806 bitva podle scénáře inspirovaného průběhem skutečných bojů, se zvukovými i pyrotechnickými efekty a kulisami města Pultusk. Po bitvě bude následovat slavnostní defilé před návštěvníky a závěrečná přehlídka. Pro pozvané, jimiž budou generálové, vyšší důstojníci a velitelé jednotek, bude na nedělní večer připraven mimořádný zážitek – empírový bál v unikátních prostorách Královského zámku ve Varšavě. Vrchní velitel celé akce a ředitel nadace Říše historie, divizní generál Oleg Sokolov na něm oslaví významné živostní jubileum.

Celkový počet účastníků akce se bude pohybovat od 1500 do 2500.

Produkce byla svěřena firmě Davay Communications s.r.o., za níž stojí nejen nedávná akce Austerlitz 2005 – 200. výročí bitvy u Slavkova, ale značný počet menších i větších akcí re-enactmentu pořádaných od roku 1990 nejen v České republice.

Informace pro zájemce o účast na info@austerlitz.org.
Informace o programu a podrobnosti o akci budou umístěny na v nejbližší době spuštěném serveru www.pultusk1806.org.