Animace manévrů francouzské pěchoty I.

0-0… aplikace školy pelotonu v re-enactmentu a legenda
(école de peloton pour la reconstitution, planche explicative)

4-1… 1. článek 4. lekce, boční pochod a změna směru po zástupech
(4e leçon, art. premier, marche de flanc et changement de direction par file)

4-4… 4. článek 4. lekce, zformovat bokem pochodující peloton na pravé křídlo po zástupech do bitevní sestavy
(4e leçon, art. 4, peloton marchant par le flanc, le former par file sur la droite en bataille)

4-5a… 5. článek 4. lekce, zformovat peloton z bočního pochodu
(4e leçon, art. 5, former le peloton en marchant par le flanc)

4-5b… 5. článek 4. lekce, zformovat sekce z bočního pochodu
(4e leçon, art. 5, former les sections en marchant par le flanc)

5-1… 1. článek 5. lekce, rozklad do kolony po sekcích
(5e leçon, art. premier, rompre en colonne par section)

5-2a… 2. článek 5. lekce, pochod v koloně a změna směru na stranu krajníka
(5e leçon, art. 2, marcher en colonne et changer de direction sur le côté du guide)

5-2b… 2. článek 5. lekce, pochod v koloně a změna směru na stranu opačnou od krajníka
(5e leçon, art. 2, marcher en colonne et changer de direction sur le côté opposé au guide)

5-4… 4. článek 5. lekce, zastavit kolonu a zformovat ji doleva do bitevní sestavy
(5e leçon, art. 4, arrêter la colonne et se former à gauche en bataille)

6-1… 1. článek 6. lekce, převod zástupů vzad pro zúžení čela a jejich návrat do linie
(6e leçon, art. premier, mettre le files en arrière et les faire rentrer en ligne)

6-3a… 3. článek 6. lekce, rozklad pelotonu za pochodu
(6e leçon, art. 3, rompre le peloton)

6-3b… 3. článek 6. lekce, zformování pelotonu za pochodu
(6e leçon, art. 3, former le peloton)

6-4… protipochod
(6e leçon, art. 4, contremarche)

6-5… zformovat se do bitevní sestavy na pravé křídlo
(6e leçon, art. 4, se former sur la droite en bataille)