Audiovizuální záznamy na akcích Projektu Austerlitz

Na akcích pořádaných Projektem Austerlitz je bez předchozího písemného svolení majitele autorských práv společnosti AusterlitzPro, s.r.o. (dále jen Majitele práv):

  • zakázán přenos a napomáhání při přenosu, komentář, výroba obrázků a reprodukce dění jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů
  • je povoleno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů pro osobní použití. Veřejné vystavování těchto záznamů včetně internetu však podléhá písemnému svolení Majitele práv
  • jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v prostorách konání akcí Projektu Austerlitz, na nich nebo v nich, se nemohou bez svolení Majitele práv a pořadatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce log nebo chráněných známek Projektu Austerlitz a Majitele práv je zakázáno
  • v prostorách konání akcí Projektu Austerlitz je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit