Austerlitz 2005 na DVD

Nosný a hlavní dokument tu tvoří na 22 minut sestříhaný záznam vlastní rekonstrukce bitvy, jak proběhla 3. prosince 2005. Ono slovo „dokument“ zdůrazňuji, protože jde vskutku o dokumentární materiál bez většího režijního zásahu, průvodního komentáře či hudebního podbarvení. Zvuk i obraz zachycují jen to, co se onoho dne na „bojišti“ u Tvarožné a před zraky diváků odehrálo, a nutno přiznat, že navzdory určité statičnosti působí impozantně. Nepochybně si při jeho promítnutí dokážete představit, jaký historický velkofilm by mohli producenti a režiséři na téma napoleonských válek se členy Projektu Austerlitz natočit!

Další, celkem pětasedmdesátiminutovou část, tvoří trojice filmů ze společné produkce Projektu Austerlitz a České televize, které byly na ČT promítnuty v době těsně před dvousetletým výročím. Jde o snímky „Cesta praporů“, „Jak se vyhrává bitva“ a „Slavkov-Austerlitz 1805–2005“. Jde o vysoce profesionální a hodně emotivní krátkometrážní snímky režiséra Vojtěcha Fatky, které samozřejmě většina z vás už viděla.

Třetí blok, lze-li to tak nazvat, tvoří nečekaná lahůdka, sestřih premiéry „Symfonie Austerlitz 1805“, jak byla předvedena pod Santonem ve večerní tmě v srpnu 2005. Kdo neviděl na vlastní oči, přišel o mnoho, a kdo tenkrát přítomen byl, bude znovu udiven, jak působivé ono dílo je.

Na jedno DVD je tedy filmů hodně, pokud však jste si na multimediálních nosičích zvykli na bonusy, nebudete zklamáni ani zde. Kromě fotogalerie (včetně plakátů z let 2000–2005) si můžete přes Adobe Reader listovat v „ordre de bataille“ rekonstrukce ze 3. prosince 2005, scénářem bitevní ukázky, překladem (od J. Samka) francouzského pěchotního předpisu z roku 1791, studií o rozlišování součástí rakouské armády v letech 1792–1815 (autoři K. Sáček a L. Uhlíř) a dobovým „Setninovým řádem c. k. armády“.

„Bravo“, měli bychom říci všem, kteří toto DVD připravili, je to skvělý materiál po všech stránkách dokumentační a dokumentární počínaje až po naučnou, vzpomínkovou či propagační. Je to svým způsobem i pomník pro všechny, kteří se napoleonského a austerlitzkého re-enactementu účastnili!

Jiří Kovařík, F.I.N.S.