Austerlitz 2006 – tisková zpráva

Projekt AusterlitzMohyla míru – Austerlitz, o.p.s.Central European Napoleonic Society,obec Tvarožná


201. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVAAUSTERLITZ 2006
1.-3. PROSINCE 2006
BRNO, TVAROŽNÁ A SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Milan Venclík


Po loňské mimořádně úspěšné akci 200. výročí bitvy u Slavkova navazuje Projekt Austerlitz na tradici vzpomínkových akcí bitvy tří císařů konaných od roku 1998 do roku 2004, jež přesto, že jsou svým rozsahem oproti 200. výročí třetinové, patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v Evropě. Nejen u příležitosti kulatého výročí je třeba si připomenout mimořádné historické události, jež poznamenaly životy našich předků před dvěma stoletími, lesk a slávu, bídu a utrpení vítězů i poražených, strádání civilního obyvatelstva i později se rozvinuvší a dnes již pevně zakořeněnou napoleonskou tradici v regionu bojiště.


Zároveň chceme tímto znovu poděkovat všem obcím slavkovského bojiště a městu Brnu, stejně jako všem sponzorům a partnerům za podporu a spolupráci při organizaci loňského 200. výročí bitvy. V letošním roce má za sebou organizační tým Projektu Austerlitz již jednu velkou akci – v první polovině roku se zásadním způsobem podílel na přípravě akce Pultusk 2006, jež proběhla v tomto polském městě (u příležitosti letošního 200. výročí bitvy) počátkem července.


Zástupci Projektu Austerlitz, starosta obce Tvarožná František Kopecký a prezident projektu Miroslav Jandora se na schůzce ve Slavkově u Brna, kde se sešli s novým vedením radnice, starostou Ivanem Charvátem a místostarostou Jiřím Doleželem, a shodli, že události v loňském roce ve Slavkově u Brna byly nedorozuměním. Obě strany konstatovaly, že nevidí problém ve spolupráci pro příští období.


Akce Austerlitz 2006 je rozložena do čtyř hlavních bodů programu. Otevře ji slavnostní pochod jednotek re-enactmentu, účastníků akce, historickým centrem města Brna, jež hrálo v závěru tažení roku 1805 významnou strategickou roli, a které bychom rádi zapojovali do vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova i v příštích letech. V tomto roce se tak stalo díky městské části Brno-střed, Muzeu města Brna a Brněnskému informačnímu centru. Druhým bodem programu bude tradiční sobotní popolední bitva pod Santonem, scénář je letos inspirován rozhodující fází bitvy – bojem o Pratecké výšiny. Bitva proběhne v dosud nevyzkoušeném uspořádání obou "znepřátelených" armád, následovat bude defilé před diváky a slavnostní defilé obcí Tvarožná. Třetím hlavním bodem programu bude večerní slavnostní defilé historických jednotek Šlapanicemi, kde bude většina účastníků ubytována. Pietní akt na Mohyle míru v neděli v poledne a ekumenická bohoslužba uctí památku padlých a zemřelých a uzavřou vzpomínkové akce 201. výročí bitvy tří císařů.


Z dalších bodů programu jmenujme odhalení pomníku padlým vojákům uherských pluků v Telnici, které proběhne v sobotu v 19:30. Pietního aktu se mj. zúčastní čelní představitelé iniciátora stavby pomníku Vojenské akademie Mikuláše Zrinského (ZMNE) v Budapešti v čele s genmjr. ve výslužbě dr. Jánosem Pioszeghym, generálním sekretářem ZMNE, a plukovníkem prof. dr. Lájošem Berekem, děkanem ZMNE a autorem pomníku, dále ředitel Ústavu a muzea vojenské historie maďarského Ministerstva obrany genpor. ve výslužbě dr. Jozsefa F. Holló, zástupci Svazu Maďarů v Brně a další hosté. Samozřejmě se také uskuteční tradiční jiříkovické ohně (Žuráň, pátek 17:30) a páteční večerní pietní akty na Šlapanickém hřbitově, u hromadných hrobů na Zlaté hoře či v Těšanech.


Novinkou a příjemným zpestřením jistě budou v letošním roce gastronomické akce, které proběhnou paralelně v restaurantech Brabander a U Kastelána v Brně. Ve Slavkově se připojí restaurant Bonaparte a Golf Hotel Austerlitz. V těchto podnicích budou podávána menu inspirovaná specialitami zemí tří bývalých mocností, stejně jako vína a další nápoje těchto proveniencí, samozřejmě spolu s víny moravskými, bez kterých by to jistě nešlo.


Na akci se zaregistrovala bezmála tisícovka účastníků – členů klubů vojenské historie z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska, Německa, Ruska, Itálie, Belgie a Velké Británie. Více než polovina z nich bude ubytována ve Šlapanicích, zbývající pak v řadě dalších obcích slavkovského bojiště. Vyzbrojeni budou 600 puškami a 25 děly, akce se zúčastní 40 koní.


Předprodej vstupenek na bitevní ukázku pod Santonem v síti Ticketstream byl zahájen. Cena vstupenky v předprodeji činí 160,- Kč, na místě taktéž 160,- Kč (www.ticketstream.cz).
Aktuální informace o akci budou průběžně zveřejňovány na informačním serveru Projektu Austerlitz austerlitz.org.

Program akce
(aktualizován 28. 11. 2006)

Pátek 1. prosince 2006
 • 18:30-19:30… Brno – slavnostní pochod historických jednotek centrem Brna s cílem na Špilberku


 • 19:45-20:30… Brno – inscenované "Obsazení Špilberku Francouzi", slavnostní předání symbolického klíče od města
V obcích na bojišti
 • 16:45-17:00… Šlapanice – pietní akt u pomníku francouzským chirurgům


 • od 17:00……. Křenovice – dobové vojenské ležení ve dvoře obecní hospody


 • 17:00……….. Slavkov u Brna – koncert v historickém sálu zámku (J. Gorbunov – zpěv, A. Aslamas – klavírní doprovod)


 • 17:30-18:00… Žuráň – Jiříkovické ohně


 • 18:00-19:00… Jiříkovice (Myslivna) – Jiříkovické ohně


 • 18:30……….. Slavkov u Brna – pochodňový průvod vojáků v historických uniformách městem


 • 19:00……….. Křenovice – pochod jednotek obcí, pietní akt u hromadných hrobů na Zlaté Hoře


 • 19:00-20:00… Zbýšov – pochod vojáků v historických uniformách obcí


 • 19:30-20:00… Těšany – pietní akt
Sobota 2. prosince 2006

 • 13:00-14:30… Tvarožná u Brna – bitva tří císařů 2006 a závěrečné defilé před diváky


 • 19:00-21:00… Šlapanice – nástup na náměstí, defilé centrem města, přehlídka a ohňostroj na náměstí


 • 19:15-19:45… Telnice – odhalení pomníku padlých vojáků uherských pluků, pochod obcí
V obcích na bojišti
 • Šlapanice…… burza militarií (08:00-12:00), jarmark na náměstí


 • 10:00-16:00… Tvarožná – jarmark na bojišti a vojenské ležení v obci


 • 12:00-12:30… Tvarožná – shromáždění obou armád na tvaroženské návsi


 • 14:30-15:00… Tvarožná – defilé obou armád obcí Tvarožná


 • 09:00-18:00… Slavkov u Brna – jarmark (město, nádvoří zámku), zabíjačka (nádvoří zámku)


 • 10:00-17:00… Slavkov u Brna – kostýmované prohlídky zámku a podzemí, minikoncerty


 • 10:00-18:00… Slavkov u Brna – vojenské ležení, husarské jezdecké dovednosti (zámecký park), cimbálová muzika Donava (zámek)


 • 18:00……….. Slavkov u Brna – pochodňový průvod vojáků v historických uniformách městem


 • 18:30……….. Slavkov u Brna – ohňostroj


 • 10:00-10:30… Jiříkovice – pietní akt a položení věnce u pomníku
Neděle 3. prosince 2006

 • 12:00-12:30… Prace – pietní akt na Mohyle míru, uctění památky padlých
V obcích na bojišti • Šlapanice… jarmark na náměstí
Denně
 • Stará pošta……………………….. vojenské ležení, muzeum, poštovna


 • Mohyla míru………………………. expozice Napoleonské války a české země


 • Slavkov u Brna, zámek……………. prohlídky historických sálů, podzemí, virtuální bitvy 1805, výstavních prostor (kresby J. Fišerové, keramika J. Brané, keramika K. Makovské, adventní floristické dekorace) a výstavy s napoleonskou tématikou (fotografie S. Paludy ze 190. výročí bitvy u Waterloo (2005); Napoleonské drobnosti – ze sbírek HM, dětské výtvarné práce)


 • Křenovice………………………… vojenské ležení ve dvoře obecní hospodyPartnery projektu jsou:
Jihomoravský kraj, městská část Brno-střed, městská část Brno-Slatina
Muzeum města Brna, Brněnské informační centrum
Generálním reklamním partnerem projektu je Českomoravský cement a. s.
Reklamními partnery projektu jsou: GiTy a.s. , SITA CZ a.s. , Veletrhy Brno, a.s. Moravské naftové doly a.s., RCS Brno, Víno Marcinčák, Plzeňský Prazdroj a.s., Moravská banka vín, České centrum Paříž, Bonagro a.s., BC Logia a.s. Restaurant Brabander, TicketstreamKontakty:
Mohyla míru – Austerlitz o. p. s. – ops@slapanice.cz
Šlapanice – sekretariat@slapanice.cz
Slavkov u Brna – podatelna@meuslavkov.cz, info@zamek-slavkov.cz
Tvarožná – obec@tvarozna.cz
Projekt Austerlitz – info@austerlitz.org