Austerlitz 2007, tisková zprávaBitva u Slavkova patří mezi nejvýznamnější momenty světové vojenské historie, císař Francouzů Napoleon I. v ní během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car vší Rusy Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807, bitvy u Friedlandu a podpisu tylžského míru, jejichž 200. výročí jsme si letos připomněli. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově, a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma.

Akce Austerlitz 2007 se zúčastní na 800 nadšenců v uniformách armád Francie, Rakouska, Ruska a Varšavského velkovévodství, jehož 200. výročí vzniku si Polsko letos připomnělo vzpomínkovou akcí v Ostrolence. Obsah vojensko-historických bodů programu zajišťují členové Středoevropské napoleonské společnosti, jejímž milým hostem bude mj. pan Mark Schneider, představitel císaře Napoleona mnoha akcí napoleonského re-enactmentu a především Austerlitzu 2005. Program a zázemí celé akce jsou připravovány ve spolupráci s obcemi slavkovského bojiště, především Slavkovem u Brna a Tvarožnou, jež před nedávnem podepsaly deklaraci o vzájemné spolupráci při zhodnocování a připomínání společné historie, a jež se stala základem pro budoucí projekty připravované v souvislosti s bitvou u Slavkova. Ke spolupráci a přípravám aktivně přistoupily také obce Prace a Zbýšov.

Projekt Austerlitz současně obnovil spolupráci se zámkem ve Slavkově u Brna, který připravuje novou dlouhodobou koncepci svých aktivit.

Podrobný program akce Austerlitz 2007 bude zveřejněn brzy; Ve středu 28.11. vyrazí Ruská armáda z Vyškova, přenocuje v Rousínově, v pátek dorazí do Zbýšova a poté na bojiště ve Tvarožné, v pátek proběhnou tradiční akce v jednotlivých; v sobotu bude bitevní ukázce předcházet mj. válečný pochod francouzské armády z Kobylnic před Ponětovice a Jiříkovice do Tvarožné, současně se bude od Zbýšova na bojiště přesunovat armáda ruská. Scénář bitevní ukázky letos hledá inspiraci ve střetu sboru maršála Lannesa a koaličního předvoje pod generálem Bagrationem. Samotné ukázce bude předcházet půlhodinová "demonstrace zbraní", během níž komentář přiblíží návštěvníkům akce způsob boje pěchoty, dělostřelectva i jezdectva napoleonských válek, a současně představí uniformy zúčastněných armád.

Letošní akce s sebou přinese řadu nových momentů a je připravována v pozitivní atmosféře vzájemné spolupráce a optimistického očekávání dalšího rozvoje těchto aktivit ve střední Evropě.

Úzká spolupráce byla navázána také mezi městy Slavkov u Brna a Ostrolenka, která podepsala 7. září 2007 deklaraci o spolupráci, a také s pořadateli vzpomínkové akce v rakouském Hollabrunnu; obé je zaměřeno především na rok 2009 a 200. výročí války 5. protifrancouzské koalice, bitev u polského Raszynu, rakouského Aspern, Wagramu a Hollabrunnu a jihomoravského Znojma. Všechny strany jednají o vzájemné koordinaci a rodí se společný středoevropský projekt řetězu významných vzpomínkových akcí. To vše vyvrcholí podpisem vzájemných dohod ve Slavkově, ve světě známém především jako Austerlitz.Děkujeme za podporu sponzorům a partnerům akce!
sponsors07.jpg (19 kB)
Akci spolufinancuje Jihomoravský kraj
Generálním sponzorem akce, je firma Českomoravský cement a.s.
Partnery akce jsou dále:
Sita CZ a.s.
Cement Hranice a.s.
Moravské naftové doly a.s.
Teplárny Brno a.s.
Komerční banka a.s.
Brněnské veletrhy a výstavy a.s.
Plzeňský Prazdroj a.s.
Víno Marcinčák
Nadace Partnerství
Moravská Banka Vín
České centrum paříž
Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy