Austerlitz 2011 – 206. výročí bitvy u Slavkova

Akci samotné předcházela řada programů zahájených dnes již tradiční rekonstrukcí pochodu 4. kolony koaliční armády od Olomouce v režii KVH Ostrava s řadou zastávek v obcích či městech na trase pochodu.

V pátek 2. prosince proběhla v 15 hodin na Staré poště pozořické za účasti pozvaných hostů, novinářů a Marka Schneidera v roli Napoleona s doprovodem premiéra krátkého filmu Napoleonův slavkovský ústup režiséra Davida Bonaventury. Hosty přivítal spolumajitel Staré pošty a iniciátor projektu, a také voják c.k. hulánského pluku č. 1, pan Jiří Podolský. Film je součástí první fáze expozice a věnuje se zrodu Napoleonova bitevního plánu. V 17.30 se na Žuráni rozhořely „Jiříkovické ohně" a v 18.30 byl již „císař Napoleon" přijat v obřadním sále slavkovské radnice starostou města, panem Ivanem Charvátem, který Napoleonovi předal symbolický klíč od města.

Do Slavkova, Tvarožné, Křenovic, na Starou poštu, do Jiříkovic či do Kobylnice tou dobou přijížděly stovky účastníků akce z celé Evropy. Velitele francouzských jednotek pak Napoleon pozval do Rubensova sálu zámku Slavkov-Austerlitz, s laskavým svolením ředitele, pana Aleše Šilhánka, ke společenskému večeru, během něhož bylo Jeho Veličenstvo obdarováno krásným a lahodným narozeninovým dortem (Mark Schneider slaví narozeniny v listopadu, nedlouho před Slavkovem).

V sobotu ráno proběhly na všech místech, kde byly jednotky ubytovány, zahajovací nástupy. Akce se zúčastnilo celkem na 900 nadšenců v dobových uniformách armád Francie, Rakouska, Ruska a Vévodství varšavského, a přijeli, kromě České republiky a Slovenska také z Polska, Rakouska, Německa, Belgie, Itálie, Litvy, Maďarska, a z Virginie (Mark Schneider). Poměr sil byl u pěchoty vychýlen mírně ve prospěch francouzské armády, dělostřelectvo obou stran bylo vyrovnané a u jezdectva vládla jednoznačná početní převaha čtyřiceti rakouských a ruských hulánů, husarů, kyrysníků a kozáků nad desítkou gardových jízdních myslivců na francouzské straně.

Ještě předtím vítaly francouzští vojáci na Žuráni v 7.30 výstřely z děla a lahví šumivého vína proslulé slavkovské slunce… letos však jen symbolicky. Na Starých vinohradech ve stejný čas otevřeli láhev a vypálili několik ran také vojáci v uniformách rakouských. Bude-li v příštích letech počasí vlídnější, tento symbolický ranní přípitek může rozšířit program vzpomínkových akcí.

Po deváté hodině zahájily francouzské jednotky v zámeckém parku manévry, jejichž účelem nebylo nic než příprava na bitvu. Ne všichni účastníci vzpomínkových akcí se mohou účastnit intenzivně akcí re-enactment během roku, a sobotní dopoledne je tedy poslední příležitostí, aby se jednotky stmelily do fungujících taktických celků a mohly být během bitevní ukázky efektivně řízeny. Šedá je teorie, žití strom se zelená.

Po jedné hodině odpoledne pak prezident Projektu Austerlitz Miroslav Jandora přivítal vážené hosty v temperovaném stanu umístěném poblíž tribuny na bojišti pod Santonem u obce Tvarožná, tradičním místě slavkovských bitevních ukázek. Pozvání přijala řada významných osobností, mezi nimi velvyslanec Francie v ČR, jeho excelence pan Pierre Lévy, velvyslanec Belgie na Slovensku, jeho excelence pan Walter Lion, vojenští přidělenci Německa, Rakouska, USA, Francie, Indie, Polska, Rumunska, Ruska a delegace diplomatů Francie působících ve Vídni na ambasádě nebo při misi OSN, MAA, náměstek ministra obrany ČR Michael Hrbata, náměstek ministra dopravy, pan Lukáš Hampl. Podle odhadů bitvě přihlíželo na osm tisícovek diváků.

velvyslanec Francie v ČR, jeho excelence Pierre Lévy

Bitevní ukázku v režii Vojtěcha Fatky zasvěceným komentářem doprovodil historik a autor populárních knih o napoleonských válkách Jiří Kovařík. Scénář byl letos inspirován průběhem patrně nejdůležitějšího střetu bitvy u Slavkova, bojem o Pratecký kopec, který svedly na francouzské straně divize generála Saint-Hilaira, na ruské brigáda generála Kamenského a na rakouské brigáda generála Jirčíka. Během více než hodiny spotřebovala pěchota i dělostřelectvo přes tři sta kilogramů střelného prachu a řada jednotek byla v závěru bitvy prakticky bez munice. Divákům byla nabídnuta řada zajímavých taktických situací, nasazení rozptýlených střelců, formování francouzského karé proti jezdectvu, jež bylo odraženo, rozbití francouzského karé útokem rakouské pěchoty, různé způsoby palby, jezdecké útoky, překvapivé odkrytí děl a odražení koaličního útoku, jak je popsal ve svých pamětech generál Thiébault. Nikdo neutrpěl žádné vážnější zranění, žádnému koni se nic nestalo, a císař Napoleon svůj „Lví skok" zakončil dokonalým vítězstvím.

Po závěrečném defilé se vrátili Francouzi zpět do Slavkova. V půl sedmé položily rakouské jednotky věnec v hrobce Václava hraběte Kaunitze-Rietberga (během koaličních válek majitele pěšího pluku č. 20) a v půl osmé se slavkovským náměstím rozezněly bubny během slavnostního defilé. Jednotky se obtížně prodíraly tisíci a tisíci návštěvníků a po krátkém proslovu byl zahájen ohňostroj, podle mnoha ohlasů patrně historicky nejpůsobivější, připravený ohněstrůjcem Ivanem Martínkem.

Neděle patřila pietě. Před vlastním pietník aktem na Mohyle míru položily rakouské jednotky věnec k pomníku c.k. vojákům bojujícím na Prateckém kopci. V úvodu pietního aktu byla držena minuta ticha na památku letos zemřelého kronikáře obce Tvarožná a spoluzakladatele novodových tradic vzpomínkových akcí, pana Františka Galeho. Starosta obce Prace, pan Jan Vovesný, a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Václav Horák, oslovili nastoupené jednotky i přítomné návštěvníky, a poté byly v Mohyle míru položeny věnce. Na závěr za zvuku bubnů a píšťaly vpochodovaly do kaple jednotky, aby i ony uctily památku padlých a zemřelých.

Vzpomínkové akce 206. výročí bitvy u Slavkova skončily úspěšně. Na bojiště během víkendu přijely desetitísíce návštěvníků a první ohlasy jsou velmi pozitivní. Pořadatelé na tomto místě děkují všem, kteří se na přípravě akce podíleli či kteří ji podpořili. V první řadě členům vojensko-historických spolků, bez jejichž přínosu, nadšení, disciplíny a umění by akce nemohla proběhnout.

Vzpomínkové akce mohly proběhnout zejména díky podpoře Jihomoravského kraje. Hlavním partnerem akce je Centrála cestovního ruchu ČR Czechtourism. Děkujeme i sponzorům akce, bez kterých by nebylo možné akci uskutečnit:

Generálnímu sponzorovi, kterým byl již tradičně: Českomoravský cement  a.s., a dále sponzorům: Sita CZ a.s., Cement hranice a.s., Obchodní domy IRO, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Ledopa Group s.r.o.

Dále děkujeme také partnerům akce, kterými byli: Austin Powder Service CZ s.r.o., Explosia s.p. , Moravská banka vín, Stará pošta pozořická a správa Českých center, Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy a obce Slavkovského bojiště.

Za podporu akce děkujeme Technickým službám města Slavkov u Brna. Děkujeme slavkovským základním školám Komenského a Tyršova za možnost ubytovat účastníky akce, motorestu Rohlenka. V neposlední řadě pak všem mediálním partnerům.