Austerlitz 2013 – tisková zpráva

Projekt Austerlitz
Central European Napoleonic Society

208. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA

AUSTERLITZ 2013

29. LISTOPADU – 1. PROSINCE 2013

Projekt Austerlitz navazuje na úspěšně završený Projekt Austerlitz 2005. Cílem Projektu Austerlitz 2005 zahájeného v roce 1998 byla příprava důstojných vzpomínkových akcí 200. výročí bitvy u Slavkova. Projekt Austerlitz je koncipován jako dlouhodobý a nemíří k žádnému konkrétnímu výročí. Věnuje se spíše prohloubení a zhodnocení slavkovské a napoleonské tradice nejen na jižní Moravě, dotýká se také dalších historických událostí spojených s obdobím francouzského prvního císařství, jež se jakkoli souvisely s českými zeměmi. Osou aktivit Projektu Austerlitz jsou vzpomínkové akce za účasti spolků vojenské historie. V rámci Projektu Austerlitz spolupracují při organizaci vzpomínkových akcí různí partneři, především města a obce, vojensko-historické jednotky zastoupené Středoevropskou napoleonskou společností, Austerlitz, o. s. a produkční společnost AusterlitzPro, s.r.o.

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2013. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00), za účasti cca 900 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (10:30).

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813-1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Bitevní ukázka pod Santonem 2013

Letošní bitevní ukázka v programu vzpomínkových akcí 208. výročí bitvy u Slavkova proběhne na tradičním místě pod Santonem u obce Tvarožná, 30. listopadu 2013 od 14 hodin.

Zúčastní se jí na 900 „vojáků" v uniformách armád Francie, Varšavského vévodství, Rakouska, Ruska a Saska, na 60 koní a 15 děl. Účastníci přijedou kromě České republiky také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Francie, Belgie, Itálie, Maďarska, Ruska a Rumunska.

Průběh bitevní ukázky bude komentovat historik a autor literatury faktu, věnované mj. především období revolučních a napoleonských válek, Jiří Kovařík. Scénář ukázky je letos inspirován střetnutím na Starých Vinohradech, a to proto, že z francouzské strany jej zahajovala divize generála Vandamma, jehož neúspěšné vystoupení v další velké bitvě na našem území, bitvě u Chlumce ze srpna 1813, si připomeneme letos během 200. výročí. Divize generála Vandamma se u Slavkova srazila s pěchotou generálů Miloradoviče a Rottermunda, porazila je, a byla v zápětí napadena na svém levém křídle jezdectvem carské gardy, přičemž přišel 1. batalion 4. pluku o svou orlici s praporem. Vandamme byl následně posílen Napoleonovou gardou a jednotkami sboru maršála Bernadotta a střetnutí na Starých Vinohradech vyvrcholilo soubojem francouzské a ruské gardy a ústupem koaličních sil z bojiště.

Program:

Pátek 29. listopadu 2013

Podolí
17:30 ohně na Žuráni
Jiříkovice
18:00 Jiříkovické ohně

Sobota 30. listopadu 2013

Tvarožná, pod Santonem
14:00-15:30 rekonstrukce bitvy tří císařů
900 vojáků, na 60 koní a 15 děl

Slavkov u Brna
10:00-17:00 kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
09:00-21:00 tradiční řemeslný a vánoční jarmark
20:00-21:00 Iluminační večer – Světlo ze Slavkova

Neděle 1. prosince 2013

Prace, Mohyla míru
10:30-11:00 pietní akt

29. listopadu – 1.  prosince

Vojenská ležení
Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná
Vojáci ubytovaní v Pozořicích, Tvarožné, Zbýšově, Křenovicích, Kobylnicích a Slavkově

Změna programu vyhrazena.

Společnost KORDIS JMK,a.s. jako koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje organizačně zabezpečoval autobusovou dopravu v rámci rekonstrukce bitvy Tří císařů i v roce 2012.Z obou hlavních směrů, tedy z Brna a ze Slavkova ke Tvarožné jsme přepravili 1200 cestujících. Díky systému organizace, dispečerského řízení přímo na místě a přijatým opatřením jsme předešli kapacitním potížím jak při návozu, tak i odvozu návštěvníků akce. Stejně tak i ze strany cestujících jsme na naší info lince nezaznamenali žádné stížnosti na organizaci přepravy.

Pro přepravu cestujících v letošním roce jsme připravili následující opatření v organizaci dopravy na rekonstrukci bitvy Tří císařů ve Tvarožné:
Posílení dopravy v sobotu 30. Listopadu 2013

V sobotu 30. 11. 2013 se odehraje u Tvarožné tradiční rekonstrukce bitvy Tří císařů. Organizátor IDS JMK, společnost KORDIS,a.s. ve spolupráci s organizátorem vzpomínkových akcí a  dopravci zajistí následující posílení dopravy v rámci podmínek, platných pro provoz systému IDS JMK.

Linka 702 v trase Brno, Úzká (u OD TESCO) – motorest Rohlenka. Tato linka bude operativně posilována v uvedeném úseku na základě aktuální poptávky po přepravě řazením dalších autobusů navíc a to ve směru z Brna k motorestu Rohlenka v době od 10:30 do 13:30 a ve směru od motorestu Rohlenka do Brna v době od 15:30 do 17:30. Linka 702 má na trase tyto zastávky: Brno, Úzká – Brno, Autobusové nádraží (jen ve směru z Brna) – Brno, Zvonařka (jen ve směru do Brna) – Brno, Tržní – Brno, Černovičky – Brno, Slatina, sídliště – Šlapanice, Bedřichovice, rozc. – Jiříkovice, motorest Rohlenka. Na lince platí Tarif IDS JMK. Jízdné z Úzké na Rohlenku činí 27Kč, držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100+101 si dokoupí jízdenku za 16Kč.
 
Pro přepravu návštěvníků ze Slavkova u Brna a Holubic na rekonstrukci bitvy a zpět bude v době od 13:00 do 19:00 mimořádně odkloněna linka 106 obousměrně mezi zastávkami Brno, Tržní a Slavkov u Brna, aut. st. po trase a zastávkách linky 601 (linka 106 tak nebude vedena po dálnici, ale po souběžné státní silnici). Tímto bude zajištěno přímé spojení ze Slavkova u Brna a Holubic k motorestu Rohlenka a zpět. Ze Slavkova u Brna k Rohlence bude linka 106 odjíždět v časech 12:52 a 15:22, zpět z Rohlenky do Slavkova u Brna v časech

15:55 a 18:55. Na lince rovněž platí Tarif IDS JMK. Jízdné ze Slavkova u Brna na Rohlenku činí 27Kč.

Veškeré další informace získají cestující buď na www.idsjmk.cz nebo na naší info lince 5 4317 4317.

Kontakt:
Projekt Austerlitz Miroslav Jandora
info(at)austerlitz.org , austerlitz.org