Austerlitz 2015

V dnech 5. a 6. prosince 2015 proběhla vzpomínková akce Austerlitz 2015 věnovaná 210. výročí bitvy u Slavkova. Záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová a ministr obrany ČR Martin Stropnický. Hlavními body programu byly sobotní velká bitevní ukázka u obce Tvarožná a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace. Sobotní ukázce přihlíželo podle policejních odhadů přes 18 tisíc návštěvníků. Akce, jež má v Evropě dlouhodobě velmi dobré jméno pro vysokou úroveň programu i zajištění účastníků, se zúčastnilo na 1500 nadšenců klubů vojenské historie z 19 zemí Evropy i ze zámoří (Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Litva, Maďarsko, Itálie, Rusko, Ukrajina, Francie, Belgie, Británie, Spojené státy, Nizozemsko, Bělorusko, Rumunsko, Lotyšsko, Kanada), z nich 490 členů pořádající Středoevropské napoleonské společnosti. Ukázku zasvěceně komentoval veterán vzpomínkových akcí a účastník prvních novodobých, ještě předlistopadových setkání Leonid Křížek. Ve VIP stanu a na tribuně byla přítomna celá řada významných hostů, včetně premiéra vlády České republiky Bohuslava Sobotky a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, velvyslanců, vojenských přidělenců. Akce byla díky pečlivému výběru účastníků, jejich disciplinovanosti a zkušenostem důstojným epilogem dlouhého desetiletí 200. výročí událostí napoleonských válek, jež zahájilo 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005, a zakončilo 200. výročí bitvy u Waterloo v Belgii letos v červnu.

IMG_8864

Prvním bodem programu akce Austerlitz 2015 bylo dvoudenní kolokvium, série přednášek na témata napoleonského re-enactmentu a napoleonské vojenské historie, které proběhlo na Staré poště pozořické ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. prosince. V neformální a přátelské atmosféře zaznělo mnohé, a nejen s tím se budou moci zájemci seznámit v připravovaném sborníku. Velmi dobře byla přijata mj. přednáška prof. Olega Sokolova z Petrohradské státní univerzity na téma role cara Alexandra ve vypuknutí války roku 1805.

V pátek dopoledne již začali přijíždět hlavní síly, ubytovávaly se podle plánu v Pozořicích, Tvarožné, sokolnických kasárnách a na dalších místech. Na Starou poštu přijel Mark Schneider, představitel Napoleona, který tuto postavu ztvárnil od roku 2005 u Slavkova popáté, a od 17:30 proběhl na Žuráni program věnovaný atmosféře na bojišti před bitvou.

V Křenovicích a na dalších místech bojiště byly zahájeny každoroční akce, ukázky, pochody – a od sedmi hodin se také v Sokolnicích střetly francouzské a ruské jednotky o budovu tamní sýpky. Původní budovy, jež během bitvy střídala majitele a dodnes zůstává němým svědkem tvrdých střetnutí Legrandovy a posléze Friantovy francouzské divize se 3. kolonou ruské armády pod velením generála Przybyszewského. Ukázce velel čerstvě povýšený podadjutant-major pěších granátníků gardy Pavel Grenar, francouzským jednotkám, mezi nimiž byly i takové, jejichž vzory se boje v Sokolnicích účastnili (jako Pádští tirajéři), velel kapitán Fabio Ronchi, ruské pěchotě velitel Vilenského mušketýrského pluku Slawomir Skowronek; a ukázku zasvěceně komentoval elitní četník Petr Filip. Salvy noční tmou s nasvícenou historickou sýpkou v pozadí byly působivé a my se těšíme na další spolupráci s obcí Sokolnice a panem starostou Liborem Beránkem, jemuž děkujeme za podporu.

Austerlitz 2015 byl oficiálně zahájen v osm hodin na Staré poště pozořické za přítomnosti hejtmana JMK, pana Michala Haška, starostů obcí Prace a Tvarožná, pánů Jana Vovesného a Petra Buchty, prezidenta Projektu Austerlitz Miroslava Jandory, spolumajitele Staré pošty pozořické Jiřího Podolského, řady hostů, Napoleona I. Bonaparte s jeho štábem a císařské gardy. Během zahájení byl také jménem Austerlitz pokřtěn 4liberní kanón, replika, kterou vyrobil František Kopeček, a která bude po nějaký čas přístupná v expozici muzea Staré pošty. Během slavnostního zahájení předal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek Miroslavu Jandorovi bronzovou medaili za zásluhy při organizaci vzpomínkových akcí, a Mark Schneider mu předal v zastoupení tzv. Čestnou legii C.E.N.S. za mnohaletou podporu napoleonského re-enactmentu v Evropě.

Sobotní program zahájily dopolední manévry všech tří armád na bojišti pod Santonem, u obce Tvarožná. Jednotky francouzské armády, posílené o své „budoucí“ spojence z Varšavského vévodství, zformovaly sedm batalionů po cca 100 vojácích pod velením pánů Košťála, Kmocha, Dvořáka, de Coster, Ronchiho, Roucouxa a Zubka. První dva byly gardové, druhé dva podléhaly velení maršála Franka Simona, mj. vrchního velitele od Waterloo, zde v roli maršála Davouta, a zbývající tři tvořily jádro 4. sboru pod velením generála Olega Sokolova, který si po deseti letech zopakuje svou úlohu maršála Soulta z 200. výročí. Mezi tyto tři formace bylo rozděleno dělostřelectvo pod velením Radka Pařízka, Petra Žampacha a Jiřího Kareše. Gardovou kavalerii vedli pánové kapitáni Šlapanský a Rémy-Neris, kyrysníkům z Ruska, Belgie, Itálie a České republiky velel brigádní generál Alexei Rošin, a koordinací kavalerie byl pověřen kapitán Doležal od 1. kyrysnického pluku.

IMG_0353

Proti Grande Armée se zformovaly jednotky rakouské, posílené o saskou a pruskou pěchotu, a jednotky ruské. Byly ustaveny tři c.k. řadové bataliony pod velením pánů Partyky a Wolfa (granátnické), Konečného (fyzilírský), batalion předvoje zahrnující řadovou i lehkou pěchotu pod velením Petera Sabanoše, a ruský pěší batalion zahrnující ruské granátníky, mušketýry a myslivce a jednotky Rusko-německé legie, jemuž velel Václav Kubeš od Apšeronského mušketýrského pluku. Rakouskému dělostřelectvu velel Martin Dopita; rakouské kavalerii posílené o pruské husary velel Nikolaus Schmid od c.k. kyrysnického pluku č. 2 a vrchní velení koaličnímu jezdectvu měl Jaroslav Pelíšek, aka kníže Bagration, letos spíše hrabě Uvarov.

Program byl oficiálně zahájen ve VIP stanu za tribunou ve 13:15 zdravicemi starosty obce Tvarožná, hejtmana JMK, hlavního pořadatele Miroslava Jandory a Marka Schneidera, tj. císaře Napoleona. Armády nastoupily do výchozích postavení, z bojiště byli vyvedeni civilisté, neboť se měla záhy strhnout veliká patálie.

Scénář bitvy, kterou budou řídit Jakub Samek a Ondřej Tupý spolu s Tomášem Doležalem a Jaroslavem Pelíškem a režisérem Jakubem Jandorou, byl svým způsobem reprízou scénáře z roku 2005. Na stejném, rozšířeném, bitevním poli měl představit hlavní fáze bitvy tří císařů, tj. úvodní koaliční útok do údolí Zlatého potoka proti Telnici a Sokolnicím, tzv. lví skok, tj. postup 1. a 2. divize Soultova sboru proti Prateckým výšinám, příchod 3. sboru maršála Davouta, boj na výšinách, střetnutí obou gard a finální útok francouzských sil do boku a týlu koaličního levého křídla. Oproti 200. výročí jsme bojiště omezili po horizont z pohledu diváků od olomoucké silnice, a ponechali tak část bitvy na severním úseku bojiště mimo scénář; věnovali jsme se jí v uplynulých ročnících opakovaně. Žádný plán žádné bitvy a žádný scénář žádné ukázky nevyjde nikdy zcela, ale svůj zamýšlený tvar a smysl bitevní ukázka 210. výročí měla, hlavní fáze scénáře proběhly, a za mimořádně příznivého počasí měli návštěvníci akce možnost uvidět to nejlepší, co napoleonský re-enactment dnes umožňuje a nabízí. Po bitvě, kterou všichni lidé i zvířata přežili ve zdraví, proběhlo defilé, přehlídky, vyznamenávání zkušených, zasloužilých a odvážných, a armády byly propuštěny do svých ubikací a táborů.

V neděli 6. prosince bylo sobotní slunce vystřídáno pochmurnou mlhou, která dodala zvláštní atmosféry pietnímu aktu, jenž byl zahájen v poledne před Mohylou míru na Prateckém kopci. Byly vzpomenuty oběti války roku 1805, ale také oběti nedávných teroristických útoků. Pietní akt proběhl za přítomnosti mnoha významných hostů, a pro zúčastněné jednotky vyvrcholil nástupem v kapli Mohyly míru, který byl symbolickou tečkou za zdařilým 210. výročím bitvy u Slavkova. Bronzovou medaili za zásluhy při pořídání vzpomínkových akcí převzal z rukou hejtmana Jihomoravského kraje prezident C.E.N.S., Jakub Samek.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, díky kterým bylo možné akci Austerlitz 2015 uspořádat, zejména Jihomoravskému kraji, Ministerstvu obrany ČR a agentuře CzechTourism, děkujeme obcím slavkovského bojiště, především Praci a Tvarožné, za dlouhodobý vstřícný přístup a podporu; 211. výročí, Austerlitz 2016, proběhne ve dnech 2.–4. prosince 2016.