Austerlitz 2015

210. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA

AUSTERLITZ 2015

5. – 6. prosince  2015

TVAROŽNÁ, PRACE A SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Připravujeme 210. výročí bitvy u Slavkova (2. prosince 1805), bitvy tří císařů. V červnu 2015 proběhla největší vzpomínková akce re-enactmentu na evropském kontinentu: dlouho očekávané 200. výročí bitvy u Waterloo, jíž vyvrcholilo období dvoustých výročí událostí tzv. koaličních válek let 1792–1815, a současně desetileté období věnované válkám napoleonským, jež otevřelo mimořádně úspěšné 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005 s účastí 3600 dobrovolníků z 24 zemí světa. Akce Austerlitz 2015, jejíž program představujeme, bude svého druhu epilogem velkých napoleonských výročí.

Facebookový profil akce.

Vstupenky na akci.

Akce Austerlitz 2015 byla zařazena do doporučených akcí agentury cestovního ruchu Czechtourism, dále do akcí k výročí založení Asociace krajů ČR a doporučených akcí ACK ČR – Asociace cestovních kanceláří cestovního ruchu ČR, která se stala i partnerem projektu. Partnerem projektu je i Stará pošta pozořická. Záštitu převzala ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová, ministr obrany ČR Martin Stropnický a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Akce je pořádána s finančním přispěním Jihomoravského kraje Projektem Austerlitz, Středoevropskou napoleonskou společností, obcemi Tvarožná a Prace a Starou poštou pozořickou. Je podpořena ministerstvem obrany České republiky a agenturou CzechTourism.

Kulaté výročí Slavkova bude v roce 2015 jako tradičně poslední akce roku epilogem dlouhé řady vzpomínkových akcí, která začala v roce 1992 připomenutím 200. výročí bitvy u Valmy, následovaly Lodi nebo Arcole v roce 1996, Rivoli v roce 1997, obsazení Malty v roce 1998, Marengo jako první velké 200. výročí v roce 2000, a po sérii přípravných akcí, jež lze s jistou mírou nadsázky označit za výcvikový tábor v Boulogne, a mezi něž patřilo také 200. výročí předávání orlic a praporů v Paříži v roce 2004, proběhlo 200. výročí Slavkova v roce 2005. Velká napoleonská výročí pokračovala u Jeny či Pultusku 2006, Jílového a Friedlandu v roce 2007, a přidaly se také akce na Pyrenejském poloostrově, mezi nimi Baylén v roce 2008. Rok 2009 nabídl velké bitvy u polského Razsyna, bavorského Eggmühlu, rakouského Gross-Enzerdsdorfu (Aspern-Essling), v Bratislavě a u Znojma. Pyrenejský poloostrov naplno zasáhla ekonomická krize a i na kontinentu zavládly dva roky relativního míru, podobně jako v letech 1810–1812; během nich však byly uspořádány významné akce u Waterloo (195. výročí v roce 2010), u Slavkova (205. výročí v roce 2010) a u Jeny (205. výročí v roce 2011). Dvoustá výročí pokračovala v roce 2012 v Rusku akcemi u Smolenska, u Borodina a na Berezině, jimž předcházelo připomenutí přechodu Napoleonovy armády přes Němen v litevském Kaunasu. V roce 2013 se kromě řady dílčích akcí soustředila pozornost na Lützen, který byl věnován jarní části tažení, na Chlumec a samozřejmě 200. výročí bitvy národů u Lipska. Francouzské tažení roku 1814 připomněly akce v Montereau, v Remeši či u Montmirail.

Vzpomínkové akce věnované tématu bitvy u Slavkova v roce 2015 proběhnou postupně na různých místech:

Valtice 2015 (17.-19. dubna) budou zavedenými jarními manévry jednotek, které tvoří Středoevropskou napoleonskou společnost; v letošním roce zaměřené na přípravu ke dvěma velkým vzpomínkovým akcím: Waterloo 2015 a Austerlitz 2015.

Napoleonské dny 2015 (14.–16. srpna) připomenou 246. výročí Napoleonova narození. Jde o tradiční akci Projektu Austerlitz a Středoevropské napoleonské společnosti, které ji pořádají od roku 2003 ve Slavkově, ve Tvarožné a v Praci.

Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerliz, XII. ročník – 15.8. ná zámku ve Slavkově; pořadatelem je Moravská banka vín a AusterlitzPro s.r.o. ve spolupráci s Asociací sommeliérů ČR a Vinařským fondem ČR

Austerlitz 2015, hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 5. – 6. prosince 2015. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka- rekonstrukce bitvy pod kopcem Santon (14:00), za účasti až 2000 vojáků v dobových uniformách, 120 koní a 20 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00). Součástí programu bude řada doprovodných akcí zahájených již v předcházejícím týdnu v Brně a na dalších místech; 2. prosince 2015 proběhne na Staré poště pozořické seminář věnovaný historii bitvy u Slavkova, tažení, vojenské historii a re-enactmentu. Na Staré poště pozořické bude také od 4.12 – do 6.12. 2015 vojenské ležení a možnost návštěvy muzea.

2015e

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Plánovaný počet účastníků akce Austerlitz 2015 je až 2000; jde o členy evropských spolků napoleonské vojenské historie v uniformách armád Francie, Rakouska, Ruska a jejich spojenců, a přijedou kromě České republiky také ze Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Itálie, Francie, Belgie, Ruska, Malty, Běloruska, Ukrajiny, Litvy, Maďarska, Velké Británie a dalších zemí. Program a zázemí celé akce jsou připravovány členy Projektu Austerlitz, AusterlitzPro, obcemi Prace a Tvarožná a Středoevropské napoleonské společnosti ve spolupráci s dalšími obcemi bojiště.