Austerlitz 2017: poděkování

Soldats ! Nous sommes contents de vous. Vous avez aux journées d’Austerlitz 2017, justifié tout ce que l’on pouvait attendre de votre constance à supporter la fatigue et les privations ; vous avez décoré vos drapeaux d’une immortelle gloire.

Děkujeme všem účastníkům akce Austerlitz 2017 za disciplinovanou účast, trpělivost při spěchání a dochvilnost při čekání. Nebo obráceně.

Podle očekávání proběhlo vše podle očekávání. Snad jen rychleji než posledně, a mnohem rychleji než předposledně. A tak dále do minulosti.

Ohně na Žuráni zaplály, Soleil d’Austerlitz nás ohromilo a zahřálo, manévry splnily svůj účel, bitvu byla přehledná, jednoduchý scénář proběhl. Pietní akt měl důstojnou atmosféru a ceremonie v kapli musela oslovit všechny, kdo přišli. Čestný host 212. výročí, pan armádní generál Gobilliard, prezident Asociace držitelů Čestné legie byl spokojen, že „poprvé v žívotě viděl takto provedenou ukázku a manévry, o kterých se učil na vojenské akademii Saint Cyr“; velmi spokojení byli také přítomní kadeti vojenské školy Saint-Cyr.

Velitele armád, zbraní, batalionů, pelotonů, jednotek prosíme o hlášení, které shrne vaše postřehy o průběhu akce a popíše vaše nasazení během sobotní bitvy.

Děkujeme všem, kdo přispěli k možnosti uspořádat další úspěšný Austerlitz, v Projektu Austerlitz dvacátý v řadě.

Jihomoravskému kraji, Ministerstvu obrany a agentuře CzechTourism za podporu, obcím Tvarožná a Prace za vřelé přijetí a spolupráci, která je radostí, partnerům akce, jimiž jsou Cement Hranice, Suez, Moravostav Brno, Explosia, STV Mining, a všem ostatním.

Sokolům tvaroženským i pozořickým za prostory k uložení armády, základní škole Pozořice za zajištění stravy pro účastníky.

Marku Schneiderovi, tváři moderních akcí Austerlitz, který na tři dny cestuje přes bezmála půl světa a zpět, a v roli Napoleona je nedostižný.

Gratulujeme dvěma novým držitelům Čestné legie C.E.N.S., jimiž jsou kaprál 5. pluku pěšího dělostřelectva Radek Kuda, a o život statečně bojující zakladatel rekonstruovaného pluku fyzilírů-granátníků Zdeněk Richter, jemuž všichni přejeme sílu a uzdravení.

V příštím roce nás čeká řada 205. výročí událostí roku 1813, 220. výročí dobytí Malty, 249. výročí Napoleonova narození, a ve finále pak 213. výročí bitvy u Slavkova, Austerlitz 2018. A schůze C.E.N.S., v sobotu 20. ledna.

Il vous suffira de dire « J’étais à la bataille d’Austerlitz 2017 », pour que nous vous répondions, « Nous aussi, et c’était un honneur ».

Miroslav Jandora, Jakub Samek, Ondřej Tupý, Richard Klimovič