Austerlitz 2017

212. výročí bitvy u Slavkova

Austerlitz 2017

 1. – 3. prosince 2017

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 1.–3. prosince 2017. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce Tvarožná, za účasti cca 1000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00).

Záštitu nad akcí převzali ministr obrany České republiky, pan Martin Stropnický, a ministryně pro místní rozvoj ČR, paní Karla Šlechtová. Akci finančně podpořily Jihomoravský kraj a Ministerstvo obrany České republiky. Partnerem akce je CzechTourism.

IMG_8571

Foto: Hanni Schmidt, Austerlitz 2015

Vstup volný – Předprodej vstupenek na tribuny

Mezi dalšími body programu proběhnou v pátek 1. prosince v 17:30 na Žuráni „jiříkovické ohně“ připomínající událost z 1. prosince 1805. Vojenská ležení budou po celý víkend na Staré poště pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, Zbýšově a na dalších místech. Většina francouzských jednotek bude ubytována v Pozořicích, odkud v sobotu ráno vyrazí do Tvarožné, kde bude také rozloženo jádro rakouské a ruské armády.

Je registrováno 1089 účastníků ze 16 zemí (526 z České republiky, 159 z Polska, 106 z Itálie, 77 z Německa, 45 z Maďarska, 36 z Ruska, 24 z Belgie, 24 ze Slovenska, 23 z Francie, 22 z Rakouska, 20 z Běloruska, 11 z Litvy, 7 z Rumunska, 6 z Malty, 1 z Velké Británie, 2 ze Spojených států), vyzbrojených 708 puškami, 16 kanóny, nebo sedlajících 63 koní. Francouzká armáda bude mít početní převahu 586:503 (z toho 297 v rakouské a 206 v ruské armádě).

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Ročník 2017 bude tématicky věnován roli rakouského generála Weyrothera, autora koaličního bitevního plánu, a scénář sobotní bitevní ukázky pod Santonem bude střetnutí na severním úseku bojiště a zranění francouzského generála Valhuberta. Téma tak spojují rakouský a francouzský generál, kteří oba zemřeli v Brně.

Austerlitz 2017 je vrcholnou akcí sezóny, během níž proběhly úspěšně například na jaře připomínka přechodu Tagliamenta z roku 1797 v rámci vzpomínkové akce ve friulské Porcii, a v září také 3e Jubilé Impérial v Rueil-Malmaison, kterého se účastnilo z celkového počtu 650 účastníků na 125 vojáků C.E.N.S. z České republiky ve francouzských a ruských uniformách, a za vojensko-historickou náplň programu odpovídal prezident C.E.N.S. Jakub Samek.

Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleona I. bude opět představovat pan Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii (USA), který byl Napoleonem akcí Austerlitz 2005, 2007, 2008, a 2011, a 2013-2016.

Program

Pátek, 1. prosince 2017

 

17:30     Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

16:00 – 20:00     Francouzové v Křenovicích, pořádá Buhurt

18:00     Jiříkovické ohně, pořádá obec Jiříkovice (ul. Blažovská)

 

Sobota, 2. prosince 2017

 

 07:30     Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek

09:00     Tvarožná, nástup rakouské armády

10:30 – 12:00      Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva

 

14:00-15:30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná

Siméon Jean Antoine Fort (1793 – 1861), Vue panoramique de la Bataille d’Austerlitz, 2 décembre 1805, 10 h. du matin (1835); château de Versailles

 

doprovodný program:

Tvarožná – vojenské ležení na návsi, jarmark

Slavkov – jarmark, kostýmované prohlídky zámku, večerní ohňostroj (pořádá Slavkov)

 

Neděle, 3. prosince 2017

 

12:00 Pietní akt na Mohyle míru

Vojenská ležení po celý víkend

Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná, Zbýšov, Kobylnice a Slavkov

 Změna programu vyhrazena.