Austerlitz 2020 – reakce na opatření v souvislosti s pandemií COVID

Reagujeme na aktuální stav pandemie COVID, resp. opatření vlády ČR na ni. Nechtěli jsme program akce upravovat postupně, protože jsme očekávali, že opatření budou v průběhu času měněna, nyní však již je zřejmé, že ani na konci listopadu nemůžeme očekávat žádné zásadní uvolnění, dost možná naopak. Aniž bychom nejistotu ve vztahu k budoucím událostem někomu vyčítali, rozhodli jsme se spolu s partnery v dané situaci nepodstupovat riziko, a program akce Austerlitz 2020 nyní zásadním způsobem redukujeme. Omlouváme se současně všem účastníkům i potenciálním návštěvníkům akce, věříme, že přijmou náš postup s pochopením, a budeme se v plném počtu těšit v budoucích lepších časech.

Program akce Austerlitz 2020 bude redukován do jediného dne, a sice na sobotu 28. listopadu. Předem si přirozeně vyhrazujeme právo program dále omezit v reakci na vývoj vládních nařízení. Účastníkům akce nebudeme poskytovat žádné ubytování ani společné stravování. V tuto chvíli ani nevíme, jaký počet účastníků programu a za jakých podmínek (rozestupy, roušky) si budeme moci dovolit pozvat. Současně ale nechceme přerušit bezmála čtvrt století dlouhou tradicí akcí Projektu Austerlitz a zcela bitevní pole vyklidit.

Pokud okolnosti umožní účast minimálně několika desítek osob, bude program zahájen v sobotu ráno v 7:30 ceremonií „Vítání Slavkovského slunce“ na vrchu Žuráň, tak jako každý rok. Následně proběhne na návsi ve Tvarožné symbolická přehlídka, během níž přítomné osloví a pozdraví videomostem Mark Schneider.

Následovat bude pochod slavkovským bojištěm z Tvarožné do Prace a na Mohylu míru. Obě pro vzpomínkové akce zásadní místa tím spojíme v programu dne, který v odpoledních hodinách vyvrcholí pietním aktem. Za všech okolností budeme respektovat v tu chvíli platná vládní nařízení, ať už půjde o počet účastníků, rozestupy nebo konkrétní hygienická opatření.

Součástí programu budou v průběhu dne jednak na sociálních sítích sdílená zdravice Marka Schneidera, jednak v průběhu dne vysílaná videa z uplynulých ročníků.

Rušíme tímto s lítostí letošní registrace na základě srpnového pozvání, jejichž výsledkem bylo při 215. výročí bitvy tří císařů 1499 přihlášených z 15 zemí světa. Re-enactory z České republiky oslovíme speciálním pozváním v průběhu následujících dnů podle předpokladu možné počtu účastníků. Opakujeme: s výhradou změny podle aktuální situace.

Austerlitz 2020 tak bude poslední z řady velkých vzpomínkových akcí letošního roku, která se stává obětí čínské chřipky. Po Waterloo a Marengu a nemožnosti účasti na ruském Borodinu nebo velmi redukované vzpomínkové akci u Lipska. Všechny tyto akce jsou převáděné do programu roku 2021, kdy si mj. připomeneme také 215. výročí bitvy u Jeny, a především 200. výročí Napoleonova úmrtí. Všichni věříme, že se svět naučí s virem existovat bez toho, aby vlády přistupovaly k tak drastickým opatřením, jaká vidíme letos.

Předběžný program redukované akce Austerlitz 2020

Sobota 28. listopadu; individuálně, bez formálního rámce, s dodržováním platných opatření pro pohyb osob

7:30     Vítání Slavkovského slunce (Žuráň)

8:30     Přehlídka na návsi ve Tvarožné, zdravice Marka Schneidera (Tvarožná)

9:00 – 14:30    Pochod slavkovským bojištěm (Tvarožná, Blažovice, Staré Vinohrady, Prace, Mohyla míru)

16:00 15:00  Pietní akt (Mohyla míru), přibližně v čase, kdy ustala 2. prosince 1805 palba

Středa 2. prosince

9:00 – 17:00    Sdílené vysílání videa z uplynulých ročníků akcí Austerlitz


www.austerlitz.org

www.facebook.com/ProjektAusterlitz/

youtube.com/ProjektAusterlitz