Austerlitz 2020 skončil – pozvání na Austerlitz 2021

Děkujeme všem, kdo se letos obrnili trpělivostí a při respektu vůči vládním nařízením, a bez ohledu na to, co si o kterém kdo myslíme, přispěli během velmi omezeného programu převážně individuální účastí, ať již osobní, zprostředkovanou sociálními sítěmi, nebo niternou, ke vzpomenutí 215. výročí bitvy u Slavkova.

Nebylo možné připravit akci pro více než šest osob a nesnažit se přitom platná nařízení nedůstojným způsobem obcházet. Procházíme složitým obdobím a čekají nás patrně ještě velmi nejisté časy. S upřímnou nadějí, že se celosvětový problém podaří v dohledné době řešit prostředky, které nadále nebudou v takové míře omezovat naše životy, přejeme Vám všem klidný advent, krásné Vánoce a všem lidem dobré vůle vše dobré v novém a doufejme lepším roce 2021.

Děkujeme Jihomoravskému kraji, agentuře CzechTourism, ostatním partnerům a dlouholetým podporovatelům akcí Austerlitz, i těm, jejichž pomoci jsme letos nemohli využít (Explosia a.s., Cairo CZ); členům klubů vojenské historie z celé Evropy. Obcím Tvarožná, Prace, Pozořice, Kučerov, také Únanov na Znojemsku, a tvaroženským a pozořickým sokolům.

Austerlitz 2021, 216. výročí bitvy u Slavkova,

proběhne ve dnech 1.-5. prosince 2021.

Předpokládáme účast přibližně 1000 účastníků z 15 zemí světa, 60 koní, 15 děl, a úplný program zahrnující vzpomínkovou akci v Kučerově (1. prosince), ohně na Žuráni (3. prosince), rekonstrukci bitvy u Slavkova na bojišti pod Santonem u Tvarožné (4. prosince) a pietní akt na Mohyle míru u Prace (5. prosince). Na rok 2021 jsou převáděny letošní plány již na jaře a v dalším průběhu roku zrušených akcí (Ligny a Waterloo v Belgii, Marengo v Itálii a další), současně s tím přichází na řadu významné 215. výročí bitvy u Jeny (v říjnu), ale také, a asi především, 200. výročí Napoleonova úmrtí (5. května 1821), které bude připomenuto sérií vzpomínkových akcí v Paříži (mj. v září v Rueil-Malmaison již 4. Jubilé Impérial). Austerlitz 2021 bude tedy nejen náhradou za letošní redukovaný ročník, ale také epilogem dalšího z hlediska připomínání napoleonských dějin Evropy velmi významného a atraktivního roku.

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy, která probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santonem, na severním okraji historického bojiště, které je mimořádné již svou rozlohou přibližně 10 x 12 km. V neděli v poledne pak na Prateckém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou vzpomenuty nejen vojenské, ale i civilní oběti bitvy u Slavkova. Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Tématem rekonstrukce u příležitosti 216. výročí bitvy tří císařů bude Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prateckých výšinách s důrazem na okamžiky, které barvitě ve svých pamětech popsal francouzský brigádní generál Thiébault. Uvidíte dle dobových zásad manévrující a bojující pěchotu, jezdectvo i dělostřelectvo, a ve větším počtu než bývá obvyklé. Dvě divize Napoleonovy „Grande Armée“ se utkají o „Pratecký kopec“ a „Staré vinohrady“ se středem koaliční armády. Císaře Napoleona ztvární Mark Schneider z Viginie, který v této roli vystupuje pravidelně od roku 2005.

Ať žije císař dle vaší osobní volby, a především zájem o společné dějiny

#skvěléČesko

#VisitCzechRepublic