Autor „nového“ libreta stále neznámý

Informace, kdo je autorem libreta expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, které rada města schválila dne 7. května 2014, není městu známa:

Vaši žádost ze dne 15. 7. 2014, týkající se požadavku na informaci, kdo je autorem nebo autory libreta expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, resp. Kdo jsou členové autorského týmu zámku Slavkov-Austerlitz, odkládá, neboť nenáleží do působnosti města, ani tato informace není městu známa.

Po uplynutí zákonné lhůty na odpověď na stejný dotaz, který jsem poslal přímo na zámek, následovala stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odst. 1, písm. b. Pan ředitel podle svého dřívějšího vyjádření pro Vyškovský deník má „různé důvody“, pro které na otázku „nemůže odpovědět“, a tak tu máme expozici, kterou město a jeho partneři při pořádání „Napoleonských her 2014“ avizují coby jednu z atrakcí, na městském webu ji vychvalují do nebes, ale autor se ke svému dílu nehlásí… asi má také „různé důvody.“

wanted

Potvrzení o přečtení e-mailu, který obsahoval žádost o informaci, jsem z e-mailové adresy pana ředitele Šilhánka obdržel 23. července 2014 ve 13:00; potvrzení o přečtení e-mailu, který obsahoval stížnost proti nevyřízení mé žádosti, jsem dostal 13. srpna 2014 v 11:28.

Aktualizace:

1340/88/RM/2014
Rozhodnutí o stížnosti dle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. I. Rada města projednala stížnost pana Jakuba Samka a rozhodla tak, že povinnému subjektu příspěvkové organizaci Zámek Slavkov – Austerlit, IČ: 00373320, se sídlem Slavkov u Brna, Palackého náměstí 1, PSČ 684 01, se podle ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost pana Jakuba Samka, bytem ***, o poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb. ze dne 23. 7. 2014, vyřídil, dle přiloženého rozhodnutí.

Toto rozhodnutí z 28. srpna mně bylo doručeno 5. září, pokud bylo ve stejný den doručeno také na zámek, mohou tam vzpomínat na jméno autora libreta ještě mnoho dní. A pokud trvají důvody, pro něž toto jméno pan ředitel nemohl zveřejnit, možná si nevzpomenou a odpověď na velmi prostý dotaz bude velmi složitým vysvětlením, proč nelze mé žádosti vyhovět. Uvidíme.