Bitva tří císařů u Slavkova – Austerlitz 2019

Od pátku do neděle 29. listopadu až 1. prosince 2019 proběhla vzpomínková akce Austerlitz 2019 věnovaná 214. výročí bitvy tří císařů u Slavkova. Zúčastnilo se jí na 1000 re-enactorů ze 16 zemí světa, přes 60 koní a 15 děl. Roli Napoleona ztvárnil od 200. výročí v roce 2005 již po desáté Mark Schneider z americké Virginie. Program zahrnoval páteční zahájení ohni na Žuráni a setkáním na Staré poště pozořické, sobotní východ „slavkovského slunce“, výcvik a manévry tří armád a tří zbraní, velkou rekonstrukci bitvy na poli pod Santonem u Tvarožné a nedělní pietní akt na Mohyle míru nad obcí Prace. Vojáci byli k vidění na mnoha dalších místech historického slavkovského bojiště od Zbýšova po Kobylnice, od Telnice po Pozořice. Kromě jiného byla akce přípravou na velké 215. výročí v příštím roce.

Již v neděli 24. listopadu vypochodovali vojáci od Olomouce tradičním pochodem po stopách koaliční armády, jež 27. listopadu 1805 opustila svá ležení a vydala se vstříc Napoleonově Velké armádě. Proběhly vzpomínkové akce ve Vyškově (26. listopadu), v Kučerově a Letonicích (27. listopadu) a na dalších místech. V tradiční režii obce Podolí zaplály ohně na Žuráni, jež jsou odkazem na tzv. jiříkovické ohně, jimiž zaplála ležení francouzské armády v noci před bitvou, a jimž padla za oběť ves Jiříkovice. Na Starou poštu poté přibyl Mark Schneider v uniformě Napoleona a vzpomínková akce Austerlitz 2019 byla oficiálně v přítomnosti důstojníků jeho štábu a vážených hostů zahájena.

Počasí programu přálo. V sobotu 30. listopadu nad Prateckými výšinami vyšlo pověstné slavkovské slunce a na Žuráni kolem svého císaře shromáždění vojáci Grande Armée jej přivítali přehlídkou a přípitkem. Po deváté hodině vypochodovala hlavní síla francouzské armády z Pozořic přes Sivice do Tvarožné a na bojiště, kde již cvičila armáda rakouská a ruská. Ze skupin z mnoha různých zemí byly podle předchozích dohod a zásad dobových předpisů zformovány bataliony pěchoty, pelotony jezdectva, baterie dělostřelectva. Během přibližně hodiny vyhrazené na přípravu a manévry pak měli velitelé příležitost ověřit, že v odpolední bitvě bude vše probíhat řádně a bezpečně.

Odpolední program byl zahájen přijetím významných hostů ve stanu za tribunou. Po svém proslovu se Napoleon přidal k armádě, jež nastupovala na bojiště. Scénář bitvy letos navazoval na ten loňský. Tehdy byl inspirován úvodním bojem bitvy u Slavkova v okolí vsi Telnice na jižním úseku bojiště. V roce 2018 byla bitva přerušena v okamžiku francouzského ústupu a rakouským, a ruským jednotkám tím byla nabídnuta možnost okusit pod Santonem po čase také zdání úspěchu. Letos jim pak do týlu vpadla divize generála Vandamma, rozrazila jejich sestavu, většinu přiměla k ústupu a část složila zbraně. Podle policejních odhadů na dvanáct tisíc diváků přihlíželo salvám a manévrům v sevřených kolonách i liniích pěchoty, nasazení volných střelců, útokům a protiútokům jezdectva a dělostřelbě z patnácti hlavní. Nikomu se během ukázky nic nestalo, i zvířata prošla vřavou bez újmy. Po bitvě následovalo defilé a představení jednotek, povyšování, dekorování. Již popáté ukázku komentoval Leonid Křížek, aktivní účastník prvních vzpomínkových setkání na Santonu ze 70. let. Opíral se přitom mj. o podklady zpracované Jiřím Kovaříkem.

Srovnání batalionu francouzské pěchoty v listopadu roku 1805 a v listopadu roku 2019

V neděli před polednem se pak stovky účastníků a stovky návštěvníků sešly při pietním aktu na Mohyle míru na Prateckém kopci, místě nejtěžších a rozhodujících bojů bitvy. Po proslovech starosty obce Prace Jana Vovesného a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka zazněly katolická a pravoslavná modlitba, čestná salva, v kapli byly položeny věnce a vojensko-historické jednotky si připomněly také letošní ztráty ve svých řadách.

Pro akci Austerlitz 2020, kterou v příštím roce vyvrcholí sezóny vytyčená především 220. výročím bitvy u Marenga a 205. výročím bitvy u Waterloo, počítáme až s 2000 účastníky, stovkou koní a dvacítkou děl. Tématem scénáře bude pravděpodobně střetnutí na Starých vinohradech.

Díky patří všem zúčastněným a všem, kdo organizaci vzpomínkové akce Austerlitz 2019 podpořili. Počínaje středečním programem v Kučerově a pátečními ohni na Žuráni v režii Podolí u Brna a pietním aktem na Mohyle míru u Prace u Brna v neděli konče. Obci Pozořice a Sokolu Pozořice za vlídné přijetí a skvělé zázemí pro francouzskou armádu. Obci Tvarožná a tamním sokolům za neméně skvělé zázemí pro koaliční armádu, za trpělivost, s níž snáší každoroční válčení ve svém katastru, a společnosti Bonagro. Děkujeme Jihomoravskému kraji a agentuře CzechTourism za stabilní podporu našich akcí. Děkujeme Staré poště pozořické za příjemné zázemí a spolupráci. Společnostem Explosia a.s., Cairo CZ, Moravské bance vín, a dalším partnerům.

Těšíme se na lednovou Historii CS, pro kterou Marie Koldinská s týmem ČT a pplk. Otakar Foltýn pořizovali na bojišti dotáčky. Díl bude věnovaný napoleonskému re-enactmentu v České republice.

Akci připravily v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj ČR, paní Klára Dostálová, a hejtman JMK, pan Bohumil Šimek. Partnerem akce je CzechTourism.

#VisitCzechRepublic

Foto: Jaroslav Švanda