BMSS na pohřbu Otty von Habsburga

Před dómem sv. Štěpána se shromáždily stovky členů historických  uniformova-ných jednotek, členové rytířských řádů a studentských i občanských spolků. Ty přijely hlavně z Bavorska, kde Otto von Habsburg získal za CSU poslanecký mandát do europarlamentu. Za zábranami se u chrámu i po celé cestě podvečerního průvodu tísnily tisíce diváků.

Rekviem v dómu sv. Štěpána začalo v 15 hodin. Z pověření papeže Benedikta XVI. jej celebroval vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn. Pomáhali mu příslušníci duchovního stavu z území bývalé monarchie. Přítomny byly mnohé celebrity. Rakouský prezident Heinz Fischer, kancléř Faymann, další významní politici, evropští panovníci a šlechtici. Českou republiku zastupovali ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a jako spolucelebranti vídeňského arcibiskupa i pražský arcibiskup Dominik Duka a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Oba dva jmenovaní členy BMSS před nástupem do slavnostního průvodu  srdečně pozdravili.

Na závěr dvouhodinového obřadu přítomní zazpívali císařskou hymnu. Slavnostní průvod prošel přes střed Vídně a Hofburg ke Kapucínské kryptě a byl pro diváky  skutečnou pastvou pro oči. Tolik významných lidí, krojů, uniforem a praporů už asi hodně dlouho nikdo z nich neuvidí. Přestože pohřeb nebyl vypraven jako státní, všechny okolnosti tomu nasvědčovaly.

Známý obřad trojího zaklepání na dveře krypty předcházel uložení ostatků zemřelého i jeho, loni zesnulé, manželky Reginy. Srdce Otty von Habsburga putovalo do Maďarska, kde  bylo pohřbeno v klášteře Pannohalma. Je tak naplněna symbolika Ottova nástupnictví uherského trůnu i jeho dlouholeté snahy po sjednocení Evropy.

Závěrem ještě doplním, že nejstarší syn posledního českého krále a rakousko-uherského císaře Karla I. a Zity Bourbonské  Otto von Habsburg zemřel ve svém domě v bavorském Pőckingu.  Uměl patnáct jazyků. S manželkou Reginou měl sedm dětí a 22 vnoučat. Při příchodu Němců do Belgie na počátku druhé světové války pomohl k útěku do Španělska 15 000 lidem.

Jeho nejstarší syn Karel o svém otci řekl: „Ztrácíme velkého Evropana, který nás převyšoval ve všem, co v současnosti děláme."