Borodinské bojiště. Jeho minulost a současnost

Krajina nedaleko ruského Borodina (necelých 100 km na západ od Moskvy) byla před více než sto devadesáti lety, v roce 1812, kdy byl císař a vojevůdce Napoleon I. v zenitu své moci a slávy, dějištěm proslulé bitvy ruského tažení nebo, chceme-li, z ruského pohledu Vlastenecké války, jež přinesla těmto místům proslulost. Sedmého září (podle ruského kalendáře 26. srpna) se u podmoskevské vsi Borodino rozhořela naplno bitva mezi ruskou a francouzskou armádou, jíž se zúčastnilo z obou stran téměř 250 tisíc mužů ve zbrani. Výsledkem bitvy, jež neměla jednoznačného vítěze, bylo obrovské vyčerpání obou stran. Napoleon po ní pokračoval ve svém tažení na Moskvu, kam dorazil o týden později. Podle slov vrchního velitele ruských vojsk M. I. Kutuzova nebyla francouzská armáda, jež byla v bitvě v početní přesile, schopna „zlomit tvrdost ducha ruského vojáka, obětovavšího život za svou vlast.“ Od tohoto dne se stalo „Borodinské pole“ pro všechny Rusy symbolem hrdinství a slávy ruských zbraní.
Před několika lety, kdy si Borodino připomínalo 185. výročí bitvy, navázalo Muzeum Brněnska první řekněme „polistopadové“ kontakty se Státním vojenskohistorickým muzeem – rezervací v Borodinu, které vyústily v roce 2001 v dohodu o trvalejší a intenzivnější spolupráci mezi oběma muzei a také Historickým muzeem ve Slavkově u Brna. Na základě této dohody zúčastnili se odborní pracovníci z obou našich muzeí vloni v září mezinárodní vědecké konference a vzpomínkových akcí k 190. výročí bitvy. Praktickým výsledkem spolupráce s borodinským muzeem je i uniforma poddůstojníka Preobraženského gardového pěšího pluku z r. 1805, kterou zhotovil S. V. Prokopovič z Krasnoznamenska a jež byla nově instalována v expozici “Napoleonské války a české země” na Mohyle míru. Uniforma tu doplnila, spolu s uniformou staršiny 4. pluku pěchoty “Velké armády” s praporem a uniformou granátníka rakouské pěchoty 1. pěšího pluku Kaiser, výstavu ochuzenou o loni ukradené historické zbraně. Ty byly sice později nalezeny, zápůjčky z Historického ústavu armády ČR v Praze však bylo nutno vrátit.Dalším počinem spolupráce mezi Muzeem Brněnska a muzeem v Borodinu je výstava fotografií, kterou pod názvem “Borodinské bojiště. Minulost a přítomnost” připravili kolegové z tamního muzea. Ve čtvrtek 27. listopadu, v předvečer letošního 198. výročí bitvy u Slavkova, bude výstava  rámci vzpomínkových akcí otevřena v Muzeu ve Šlapanicích. Výstavu zahájí a na úvod promluví zástupce ředitelky muzea v Borodinu pan A. V. Gorbunov. Výstava potrvá do neděle 7. prosince, v sobotu a v neděli 29. a 30. listopadu, kdy budou vrcholit letošní vzpomínkové akce, bude muzeum otevřeno po celý den, jinak je pro veřejnost přístupné od středy do neděle v době od 13.00 do 17.00 hodin. V téže době budou v dalších výstavních prostorách šlapanického muzea vystaveny pod názvem “Mohyla míru očima dětí” kresby, jejichž společným jmenovatelem je tento památník padlým ve slavkovské bitvě. Jaromír Hanák