Buchlovice se stěhují do Bystřice pod Hostýnem


Neobvykle vstřícným postojem nám vyšla v tomto směru vstříct radnice města Bystřice pod Hostýnem, v čele se starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem a místostarostou Ing. Zdeňkem Havránkem, která projevila o hostování akce jednoznačný zájem. Včera, 9. března 2005, proběhla schůzka zástupců CENS a Projektu Austerlitz 2005 s vedením radnice a mj. se projednávaly některé dílčí aspekty akce, rámcový program celého víkendu a míra podílu města na jeho zajištění. Výsledky jednání budou v příštích dnech potvrzeny písemnou dohodou a akce CENS tak získá solidní a vítanou podporu. Za hladkým průběhem jednání stojí také dobré vazby členů CENS, jmenovitě Františka Sklenáře, příslušníka francouzského 8. pluku řadové pěchoty, na bystřickou radnici. Věříme, že za těchto podmínek bude "Le Camp Bystřice" úspěšný minimálně stejně jako dosavadní buchlovická setkání. Akce se uskuteční v původně plánovaném termínu 15.-17. dubna 2005.

Jednání na radnici v Bystřici pod Hostýnem. Zleva: Ivan Vystrčil, prezident CENS, ing. Zdeněk Havránek, místostarosta Bystřice p/H, František Sklenář, člen Asociace 8. pluku řadové pěchoty.

Je nepříliš známou skutečností, že i Bystřice pod Hostýnem, byť poměrně vzdálená, má přímý vztah k bitvě Tří císařů u Slavkova. Ve městě vzniknul po bitvě rozlehlý vojenský lazaret a na místním hřbitově je pochováno 114 vojáků obou bojujících stran, kteří podlehli následkům svých zranění či nemocem.

Případné dotazy k akci směřujte na členy výboru CENS Ivana Vystrčila nebo Ondřeje Tupého.