C.E.N.S. má po dnešní valné hromadě nové vedení
Prezidentem CENS byl opětovně zvolen Ivan Vystrčil. Na jeho návrh schválili členové vytvoření funkce viceprezidenta, do které byl v hlasování zvolen Libor Fojtů, předseda Klubu vojenské historie Nový Jičín. Zástupci spojenecké části členských jednotek společnosti poté v odděleném hlasování zvolili a nominovali své zástupce do výboru CENS. Stali se jimi Ondřej Tupý (KVH Nový Jičín) a Vít Odstrčil (ČAPVH). Jména zástupců francouzské strany budou známy během měsíce.

Členská základna CENS se rovněž rozrostla o tři nováčky:

  • Klub vojenské historie Gardekorps, Praha (velitel Pavel Kmoch)
  • Pluk Donských kozáků, Brno (velitel Jan Kruba)
  • Ruský 6. myslivecký pluk, Vyškov (velitel Jiří Lelek)

Účastníci valné hromady byli také obšírně seznámeni s přípravami na akci Austerlitz 2005, přičemž proběhla prezentace on-line registrace účastnických jednotek. Na závěr setkání proběhla diskuze na nejrůznější témata a oddělená jednání spojenecké a francouzské části CENS.