Aktuality

Vzácná návštěva ve Vranově u Brna

Ve dnech 10. až 12. října 2003 navštívil paulánský konvent na Vranově u Brna v rámci investitur rytířského a špitálního řádu sv. Laza...

Zemřel víceprezident Fondation Napoleon

Viceprezident Fondation Napoleon se sídlem v Paříži, hrabě Florian Walewski náhle zemřel 14. 9. 2003 v Paříži ve věku 67 let.. Pohřeb se k...

Vzácný tisk byl objeven v Lukách u Jihlavy

Vícepresident Projektu Austerlitz 2005, ThDr FRantišek Holeček O.M. objevil prvního října 2003 na faře v Lukách u Jihlavy při přebírání s...

Dušičkový pochod Slavkovským bojištěm

pozvánka na akci od Petr Krejčího, caporal compagnie de voltigeurs, 30éme Régiment ď Infanterie de Ligne

Obce se budou soudit

Na valné hromadě obecně prospěšné společnosti Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. která se konala 23.9.2003, ve Slavkově u Brna, bylo všemi hla...

Dohoda Projektu Austerlitz a Sankt Petěrburgu

Ve dnech 16 - 17.září se president Projektu Austerlitz 2005 Miroslav Jandora sešel na několika jednáních s vícegubernátorem Sankt Petěrburgu...

Austerlitz na stránkách Prague Business Journal

V týdeníku the Prague Business Journal vyšel článek "Fruits of Battle". Najdete jej zde http://www.pbj.cz/user/article.asp?ArticleID=185034

Rada Jihomoravského kraje neodpovídá na žádost obcí Slavkovského bojiště o pomoc

...pokud se k nim naše žádost vůbec dostala? Funguje podatelna? Je mailová schránka podatelna@kr-jihomoravsky.cz skutečná, nebo jen virtuální šidítko?

Zamítavé stanovisko nadace The Battlefield Trust

Mezinárodní nadace orientovaná na památkovou ochranu významných světových bojišť odmítá plán výstavby radarové stanice na Prateckých výšinách.

Další pietní akt na Mohyle míru, tentokrát pro Bratislavský diplomatický sbor

Jenom musíme doufat, že to nebude jeden z posledních, kdy pratecké návrší nehyzdí monument armádní zvůle. Věřme, že pan hejtman konečně "shromáždí všechny informace", vytáhne hlavu z písku a konečně pro Mohylu míru udělá i něco jiného, než pietní akt, kterými podle našeho názoru plýtvá. Jeho funerální koníček pietě moc neprospívá.

1 26 27 28 29 30 33