Central European Napoleonic Society ustavena

Dne 12.10.2002 se ve Tvarožné u Brna sešli zástupci vojenských spolků a klubů z České Republiky, Slovenska a Rakouska sdružených v ENS (European Napoleonic Society), aby se dohodli na zabezpečení a organizaci letošních vzpomínkových akcí Bitvy u Slavkova. Zástupce organizátora pan Ivan Vystrčil seznámil přítomné s dohodou vedení Projektu Austerlitz 2005 o spolupráci při zajišťování vzpomínkových akcí s vedením ENS, minimálně do roku 2005. Zástupci klubů vojenské historie se dohodli, že na doporučení vrcholového vedení ENS vznikne regionální struktura ENS pod názvem CENS (Central European Napoleonic Society). Tato organizace bude ve své činnosti navazovat na zásady ENS a bude její integrální součástí, tak aby mohla být výkonným partnerem pro organizátory na území zemí jejich členů. Vedením byl pověřen Ivan Vystrčil. CENS tak nahradí jednu ze zakladajících složek Projektu Austerlitz 2005, Napoleonskou Unii České Republiky. Prakticky bez připomínek byl schválen program letošních akcí, který bude v nejbližších dnech zveřejněn na austerlitz.cz

Zakládající členové CENS:

 • Garda Impériale d´Austerlitz
 • 12. Pluk Rubenitz
 • 5-éme Regiment d´ Artillerie á Pied
 • 1. Pluk Kaiser
 • 6-éme Regiment d´ Artillerie á Pied
 • Train 6-éme Regiment d´ Artillerie á Pied
 • 2-éme du Marins de la Garde Impériale
 • Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty
 • Česká asociace přátel vojenské historie
 • Stab k.k. Husarenregiment No.1 „Kaiser“
 • KVH Nový Jičín
 • KVH Ostrava
 • k. k. Jäger – Bataillon Nr. 1 „Lutz“
 • k.k.I.R. 2 Hiller Ungarische Grenadiere
 • Klub přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství