Deklarace z Le Caillou

Deklarace z Le Caillou My, níže podepsaní členové a zástupci národních a mezinárodních společností napoleonského re-enactmentu v Evropě, shromáždění v sadu v Le Caillou 21. a 23. června 2003, si klademe za čest informovat vás o následujícím:             Preambule

 • Berouce v úvahu skutečnost, že národní kalendáře re-enactmentu vzájemně kolidují,


 • Berouce v úvahu skutečnost, že potenciální účastníci nepožívají výhod akce, protože v ten samý víkend je zde jiná „skvělá“ akce,


 • Berouce v úvahu skutečnost, že akce jsou datově plánovány příliš blízce,


 • Berouce v úvahu skutečnost, že severní a jižní Evropa mají příliš málo akcí se společným zájmem,


 • Berouce v úvahu skutečnost, že většina akcí nemůže růst co do počtu účastníků ani co do kvality vinou tohoto evropského narušení jednoty,


 • Berouce v úvahu skutečnost, že ve výše uvedeném neexistuje mezinárodní koordinace,


                         Se usnášíme jako gentlemani na následujících podnětech:

 • národní a mezinárodní společnosti by si měly vybrat jeden víkend v roce k účasti na mezinárodní a tzv. „A“ akci,


 • s volbou daného víkendu se společnosti/skupiny v ostatních zemích vzdají organizování akcí v tomto daném víkendu,


 • víkend před tímto a po tomto daném víkendu bude rovněž ponechány volnými. Společnosti a skupiny vyzvou své členy v tomto ohledu ke spolupráci.


 • každý rok bude zvolená akce vždy v jiné evropské zemi,


 • účastníci diskuse předloží své zprávy svým skupinám a společnostem jako návrh. Skupiny a společnosti jsou poníženě žádány vyjádřit se k návrhu souhlasně.


 • V prvotní skupině zemí, které se na tomto podílejí jsou: Velká Británie, Francie, Německo, Belgie, Španělsko, Nizozemí, Itálie a Malta. Společnosti ostatních zemí jsou vřele vítány.


 • Termínem pro volbu data víkendu pro akci by měl být měsíc červen. Místem, kde by toto rozhodnutí mělo být přijato, budiž sad v Le Caillou.


 • Okruh dotčených osob není organizací ani nemá ambice stát se mezinárodním organizačním výborem.


 • Každý jeden, kdo reprezentuje společnost či nezávislou skupinu je zván k zapojení se do diskuse.


 • Koordinace akce by měla probíhat zdola nahoru na pragmatických základech mimo struktury.


              Navrhněte svým skupinám a společnostem:

 • Akceptovat tuto deklaraci jako účinný nástroj koordinace evropských kalendářů.


 • Přijmout poslední víkend v červenci za víkend hlavní evropské akce:
                                  30., 31. července a 1. srpna 2004


 • Přijmout rozhodnutí o ponechání víkendů 23.–25. července a 6.–8. srpna 2004 volnými v národních kalendářích v zájmu zachování zvoleného víkendu.


 • Zvolit akcí v La Coruñi ve Španělsku za mezinárodní „A“ akci.


 Výzva Každý, kdo přečetl a stojí za touto gentlemanskou dohodu a je ochoten podporovat ji, nechť zašle e-mail Williamu Muijersovi, prezidentovi Napoleonské asociace Nizozemska, v zájmu vytvoření mezinárodního korespondenčního seznamu.E-mailová adresa W. Muijrerse: info@nanweb.org Podepsáni: Pan Peter Catley, NAPan Wim Muijrers, NANPan Martin Lancaster, 9ème légèrePan Martin Degiorgio, ENSPan Jean Charles Lagache,  La Grande ArméePan Sjak Draak, NANPan Peter van Leeuwen, NANPan Karl Heinz Lange, NGPan Martin Klöffler, FLG/5e Pr. Brig.Pan Gernot Döhne, FLGPan Bernard Coppens