Dispozice pro akci Plancenoit 2005Dispozice pro belgické tažení 2005.

1. Úvod.
2. Vnitřní řád definovaný organizátory.
3. Doprava na akci.
4. Instrukce.
5. Předběžný program.

1. Úvod.

Organizátor zajišťuje dřevo, slámu, vodu a střelných prach na nedělní bitvu.
Naše jednotky jsou zaregistrovány pod hlavičkou „Slavkovské legie“. Bitevní sestava armády se právě diskutuje, s nejvyšší pravděpodobností budeme zařazeni mezi francouzské jednotky ENS jako 2. brigáda divize generála Rody, celé divizi by pravděpodobně velel Ivan Vystrčil. Naše jednotky vytvoří batalion pěchoty o třech či čtyřech pelotonech (podle reálných stavů) a půldivizi dělostřelectva.

Zaregistrováni jsme v této podobě :

Etat-major de la Légion d’Austerlitz.

Commandant en chef, VYSTRCIL, chef de bataillon
Aides de camp, KOLEJKA, lieutenant, VLCEK, enseigne de vaisseau
Chef d’état-major, MADERA, lieutenant
Officier adjoint, SAMEK, lieutantant
Officier étranger, TUPY, Hauptmann (Autrichien)
Service de santé, SCHNEID, chirurgien-major, 10e Cie. d’infirmiers
Guides de l’état-major, Chasseurs à cheval de la Garde

TOTAL….. 12

Troupes de la Légion d’Austerlitz.

8e de ligne, VAGNER, sergent, 16
18e de ligne, BARBIER, lieutenant, 18
30e de ligne, KREJCI, caporal, 4
57e de ligne, RAGAS, sergent-major, 5
6e d’art. a pied, PARIZEK, capitaine, 5
7e d’art. a pied, ZAMPACH, lieutenant, 15
Grenadiers à pied, ZARBOCH, lieutenant, 20
Fusiliers-grenadiers, RICHTER, (-), 6
1er Tirailleurs, KMOCH, sergent-major, 20
TOTAL……109

2. Vnitřní pravidla definovaná organizátory.

1. Účastnické skupiny se zavazují považovat se za podřízené vyšší autoritě (velitel, vozmistr, organizátor).
2. Každá skupina se zavazuje nezvat na akce další skupiny, jež by nebyly registrovány u organizátorů.
3. Každá skupina vybere svého vedoucího, který bude odpovídat za respekt k autoritám a bezpečnostním pravidlům, aplikaci pravidel a vztahy s nejvyšší autoritou.
4. Bude také odpovídat za chování své skupiny a bude věnovat pozornost zejména zabránění opilství svých mužů.
5. Stany a ohniště budou umístěny výhradně podle instrukcí vozmistra. Žádné moderní nebo velké stany ani plachty nebudou akceptovány.
6. V sobotu ráno v 8:00 provede organizátor inspekci jednotek v každém táboře a vyhrazuje si právo vyloučit neregistrovanou jednotku z tábora.
7. Každá osoba odpovědná za skupinu bude přítomna přípravné schůzce bitvy u Plancenoit, která proběhne v parku muzea v sobotu ráno v 9:00. V případě nepřítomnosti svého vedoucího skupina nedostane prach a může být vyloučena z nedělní bitvy.
8. Během otevření tábora veřejnosti musí skupiny zvláště dbát na historickou autentičnost táborového života.
9. Používání nevhodných předmětů, mobilních telefonů, moderních či tónovaných brýlí, percingu, rádií, cigaret, tábornických nástrojů, plastových lahví či plechovek nesmí být vidět. Používat videokamery v prostoru bitvy bude zakázáno.
10. Ve všem, co není obsaženo v těchto pravidlech, budou skupiny respektovat instrukce velitele prostoru; tito budou vybráni během přípravné schůzky.
11. Každý účastník se musí s těmito pravidly.
12. Pokud nebudete respektovat uvedená pravidla, můžete být okamžitě vyloučeni z akce.

Velitel: Jan de Coster
Vozmistr: Franky Simon
Organizátor: Laurence Nelis

Poznámky štábu Slavkovské legie k vnitřnímu řádu.

Registrovanou skupinou je celá Slavkovská legie, neboli 2. brigáda divize Roda.

Naším velitelem a zástupcem podle bodu 3 je chef de bataillon Ivan Vystrčil.

Předem vyjednáme s organizátory umístění našich stanů do tábora jednotek tvořících divizi generála Rody, všechny naše stany budou stát pohromadě a na jednom místě.

Pokud některá z našich jednotek chce vzít s sebou plachtu, pokusíme se vyjednat výjimku z bodu 5.

Přípravné schůzky (bod 7) se zúčastní především velitel, náčelník štábu a štábní adjunkt. Po skončení přípravné schůzky všech vedoucích skupin proběhne informační schůzka a porada velitelů jednotek naší brigády (případně spolu s dalšími jednotkami divize).

3. Doprava na akci.

Účastníci akce budou namísto dopraveni dvěma autobusy. Organizátoři neposkytují žádné cestovní náhrady.

První autobus, 60-65 míst :

Koordinátor: Petr Láznička.
Trasa : Tučapy – Slavkov – Brno – Praha – (návštěva bojiště, Charleroi? Brusel nikoli) – Plancenoit
Cena : 96.000,- Kč včetně daně.

Druhý autobus, 45 míst :

Koordinátor: Kamil Maděra.
Trasa : Uherské Hradiště – Hulín – Kroměříž – Brno – Brusel (návštěva Muzea Královské armády) – Plancenoit.
Cena : 86.000,- Kč včetně daně.

Definitivní cena bude určena podle skutečné účasti (viz instrukce). Cena za oba autobusy bude sečtena, vydělena počtem cestujících, bude tedy pro oba autobusy stejná. Necháme-li fixní rezervu 5 míst v každém autobusu, je to 110 lidí po 1660,- Kč. Na konečné určení ceny však bude mít vliv řada informací : definitivní počet účastníků (případně ohlášení individuální dopravy), podle něhož buď ponecháme autobusy v této podobě, případně dojednáme větší. V jednání je také nákladní auto pro přepravu děl, stanů, apod. Jeho cena by byla přičtena k oběma autobusům a hrazena společně. Konečnou cenu tedy počítejte zhruba v rozmezí oněch 1660 – 2500 Kč.

Odjezd obou autobusů bude ve čtvrtek 16. června večer, příjezd na místo v pátek 17. června odpoledne. Namístě už bude část štábu, jednotky budou ubytovány, velitelé informováni o místních poměrech. Odjezd v neděli odpoledne, příjezd do Česka v pondělí.

Detailní rozpis a harmonogram nástupních a výstupních stanic obou autobusů poskytnou velitelům jednotek koordinátoři obou autobusů v dostatečném předstihu.

4. Instrukce.

1) Do 20. května velitelé jednotek odešlou na adresu jakub.samek@austerlitz2005.com tabulku definitivních počtů.

Na jejich základě a podle ceny případného nákladního auta dostanete konečnou cenu cesty.

2) Ohledně detailů dopravy budou velitelé jednotek nadále komunikovat s koordinátory svého autobusu.

3) S sebou vezměte stravu na cestu a celou akci.

4) Každá jednotka, která dostala 5. prosince 2004 v Paříži prapor, jej vezme s sebou. Akce probíhá u příležitosti 190. výročí bitvy u Waterloo, měla by tomu odpovídat pokud možno i ústroj jednotek (omezit revoluční nepravidelnosti, nasadit čáky, jsou-li k dispozici).

5) Velitelé jednotek, kterým jsou adresovány tyto dispozice, je pečlivě prostudují a obratem potvrdí, že je četli a všemu rozumějí, případně pošlou doplňující dotazy.

5. Předběžný program.

Pátek – stavba tábora, táborový život.
Sobota – táborový život, výcvik, příprava na nedělní bitvu.
Neděle – několik bitev v atraktivních místech, v ulicích Plancenoit a okolních polích.

Ivan Vystrčil
Jakub Samek