Dohoda o spolupráci s pařížskou nadací Fondation Napoléon

Vrcholová pařížská nadace „Fondation Napoléon“, přispívající k prohloubenému studiu dějin Prvního a Druhého Císařství a zhodnocení kulturního dědictví napoleonské epochy udělila z rozhodnutí svého presidenta, barona Gourgauda, listem vedoucí dokumentační služby, paní Irene Delage, z 18. června 2002, řediteli Centra pro církevní dějiny České biskupské konference na Vranově u Brna, P. Dr. Františku J. Holečkovi, O.M., principiální autorizaci k překladu vybraných studií „Revue du Souvenir Napoléonien“ do češtiny. Již ve čtvrtek 18. července pak předala členka redakční rady, paní Genevieve Carrier, šlechetný dar sekretáře nadace, barona de Méneval – plných deset ročníků této prestižní revue. Tváří v tvář blížícímu se dvoustému výročí slavkovské bitvy se tak před námi otevírají zcela nové obzory vědeckého poznání i úzké mezinárodní spolupráce. Věříme, že se zde naši příznivci i nejširší veřejnost již brzy setkají s dílem předních zástupců francouzské historické obce. Internetová stránka Projektu Austerlitz 2005 tak otevře všem jako první v naší zemi přístup k nejnovější zahraniční odborné produkci a stane se i mostem bližšího poznání mezi národy. Vědecký výbor Projektu Austerlitz 2005 bude rovněž úzce spolupracovat jak s „Fondation Napoléon“, tak s „Revue du Souvenir Napoléonien“ na přípravě reprezentativních kulturních a vědeckých podniků, spojených s „rokem slavkovského slunce 2005“. Centrum pro církevní

dějiny České biskupské konference na Vranově u Brna přistoupilo k Projektu Austerlitz 2005 již v první polovině roku. Díky jejich aktivitě dostane náš server obrovské množství informací pro laiky i odborníky.