Expozice Císařská zbrojnice

Vojenský historický ústav vystavil po letech opět ve Schwarzenberském paláci zbraně, zbroj, obrazy a další exponáty pocházející z období konce 15. až poloviny 19. století. Vystaveno je asi 550 předmětů, z nichž odpovídající část pokrývá rovněž období revolučních a napoleonských válek 1792–1815.

Expozice je umístěna v podkroví, což jí dodává originální a působivou atmosféru. Tématicky je rozdělena na několik úseků, jež se částečně prolínají. Pro návštěvníka se zaujetím především pro období revolučních a napoleonských válek jsou nejzajímavější vitríny věnované dělostřelectvu a dále převážně rakouské, francouzské a částečně také ruské výzbroji uvedeného období. Zastoupeny přitom nejsou jen mimořádné, ve smyslu luxusní či experimentální, zbraně, ale právě v těchto vitrínách převážně běžné sériové zbraně mužstva (pěchotní a dragounské pušky, jezdecké karabiny a musketony, pistole, chladné zbraně, francouzská sapérská sekera, dělostřelecký tesák, atd.) a nižších důstojníků. Doplňují je pokrývky hlavy, šavlové tašky či sedlové deky jezdectva, řády a medaile a např. skvělá stuha z ruské jezdecké standarty. Ve vitríně dělostřelecké je francouzský klobouk vyššího důstojníka označený jako klobouk důstojníků dělostřelectva, s gardovým knoflíkem (nikoli gardovým dělostřeleckým).

 

Určení několika málo předmětů se může stát tématem diskusí, ale i proto rozhodně expozice ve Schwarzenberském paláci stojí za návštěvu. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Foto: Karel Sáček, www.primaplana.cz