Francouzové v Křenovicích 2018

Letos uplyne 213 let od doby, kdy se objevili

Francouzové v Křenovicích

Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice si vás dovolují pozvat při příležitosti 213. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu u pomníku M. I. Kutuzova.

V pátek 30. 11. 2018 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy,kde jim bude podán odborný a poutavý výklad, tentokráte na téma „Zranění a jejich léčba po bitvě“. Přítomen bude polní lékař té doby a provede ukázku amputace končetiny.

V 16 hodin bude veřejnosti přístupné improvizovanévojenské ležení ve dvoře Obecní hospody, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. Na prostranství před dvorem se letos utáboří ruská jednotka se svými stany a dělem. V letošním roce opět posílí naše řady kolegové z Francie a Bulharska. Nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a pro děti párků v rohlíku.

V 17. 30 hodin se jednotky přemístí na okraj Křenovic směrem k Holubicím na bitevní pole, kde předvedou malou komentovanou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 212 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu historické hudby na téma slavkovská bitva, odpálen slavnostní ohňostroj, ve kterém se pokusí pomocí pyrotechnických efektů a hudby znázornit dění celé bitvy: nástup vojáků, krvavá řež a marnost smrti.

V sobotu1. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám k malému pietnímu aktu v 11 hodin.

V neděli 2. prosince proběhne v Křenovicíchv 9 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

Oldřich Bartošek