Francouzové v Křenovicích

V pátek 30. listopadu 2012 od 16 hodin bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce posílí naše řady jednotka jízdních husarů.  Nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a párků v rohlíku.

V 18 hodin se jednotky přemístí za „humna", kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 206 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu historické hudby na téma slavkovská bitva, odpálen slavnostní ohňostroj (Ohňostroje – Zvonek), ve kterém se pokusí pomocí pyrotechnických efektů a hudby znázornit dění celé bitvy – nástup vojáků, krvavá řež, marnost smrti, vítězství a sláva.

V sobotu 1. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám k malému pietnímu aktu v 11 hodin.

V neděli 2. prosince proběhne v Křenovicích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

Na všechny akce je vstupné dobrovolné, vybírat budeme na válečné veterány!

Za pořadatele Oldřich Bartošek