Francouzové v Křenovicích a 10. ročník pochodu slavkovským bojištěm

Pochod slavkovským bojištěm X. ročník 

Skupina historického šermu Buhurt, napoleonská sekce, vás opět srdečně zve na pochod slavkovským bojištěm po zelené turistické značce vedoucí přes Křenovice. Zájemci o tento již tradiční výšlap po stopách všech zúčastněných armád slavkovské bitvy mohou přijít v sobotu 22. listopadu 2019 na horní nádraží v Křenovicích, odkud odjedeme vlakem v 7.54 do Újezda u Brna. Pěšky se potom od nádraží vydáme ke kapličce sv. Antonína Paduánského, dále na Mohylu míru, kde se můžeme občerstvit v místní kavárně, či navštívit expozici v muzeu. Pokračovat budeme k Pomníku tří císařů nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do Křenovic. Celá trasa měří necelých 13 km a pro více zdatné může cesta pokračovat až do Slavkova, odkud se mohou dopravit zpět opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo 17.17 směr Brno. I přes nepřízeň počasí si tak týden před samotnými vzpomínkovými akcemi společně projdeme část bojiště. Všichni účastníci a uniformovaní kolegové, na které čeká v průběhu pochodu historický kvíz s odměnami, jsou v hojném počtu vítaní. U jednotlivých zastavení bude k uctění památky padlých vystřelena čestná salva. Pochod pak zakončíme v Křenovicích u sochy M. Kutuzova asi ve 12.00. V letošním roce potáhneme bojištěm velké napoleonské dělo!

Francouzové v Křenovicích

Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice si vás dovoluje pozvat při příležitosti  214. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.

V pátek 29. listopadu 2019 od 10 hodin bude improvizovanévojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý výklad.

V 16.00 se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských, rakouských a ruských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. Přítomen bude rovněž polní lékař té doby a bude provádět ukázky amputace končetiny. V letošním roce opět posílí naše řady jednotky z Francie, Bulharska a Polska. Opět zde bude mít vlastní táborové ležení rozšířená ruská jednotka, a to na travnaté ploše na rohu křižovatky. Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku.

V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem.

V 19.00 vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 214 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby odpálen slavnostní ohňostroj.

V sobotu30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00.

V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicíchv 9.00 slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu, který se uskuteční ve 12 hod.

Za skupinu Buhurt Oldřich Bartošek